Vammaispalvelut

Erityispalvelujen esimies
Laila Hytönen
p. 0400 395 337
laila.hytonen(at)vesanto.fi

Vammaispalvelujen tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä.

Vammaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jolla vamman tai sairauden johdosta on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista.

Vaikeavammaisille järjestettäviä palveluja ovat kuljetuspalvelut, päivätoiminta, henkilökohtainen apu, palveluasuminen ja asunnon muutostyöt. Muita vammaispalveluja ovat mm. sopeutumisvalmennus ja päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet.

Vammaispalveluhakemus

Avohuollon ohjaus on kehitysvammaisten ja heidän perheidensä tukemista ja ohjaamista. Tehtäviin kuuluu mm. opastaminen palveluihin hakeutumisessa, yhdyshenkilönä toimiminen, palveluiden järjestäminen, hoidon ja kuntoutuksen suunnitteluun osallistuminen, palvelusuunnitelmien tekeminen sekä yksin asuvien kehitysvammaisten ohjaaminen jokapäiväisissä toiminnoissa.

Ohjaaja
Eeva Sorkkila
p. 044 7885 441
eeva.sorkkila(at)vesanto.fi

Viherkummun asuntolan tarkoituksena on antaa vammaisille ihmisille mahdollisuus asua ja elää omassa asunnossa muiden ihmisten keskuudessa mahdollisimman normaalisti huomioiden asiakkaiden yksilöllisyys.

Asuntola Viherkoti
Simolantie 15, 72300 Vesanto
p. 050 3879 953
viherkumpu(at)vesanto.fi

Toimintakeskus toimii ma-to. Päivätoiminnassa pyritään sosiaalisten ja fyysisten taitojen ylläpitoon ja kehittämiseen, sekä asiakkaan yksilöllisten vahvuuksien ja kehittymismahdollisuuksien huomioimiseen. Päivätoiminta sisältää mm. liikuntaa, käsitöitä, musiikkia ja pieniä työtehtäviä.

Toimintakeskus
Strandmanintie 2, 72300 Vesanto

Ohjaaja
Soili Kovanen
p. 040 7143 306
soili.kovanen(at)vesanto.fi

Ohjaaja
Mari Nuutinen
p. 050 3879 952
mari.nuutinen(at)vesanto.fi

kvammahuolto(at)vesanto.fi

Ajankohtaista

MATTOJEN PESUPAIKKA
Lue Lisää

KOMPOSTIMULTAA
Lue Lisää

TIEDOTE / JÄTEPOLIITTINEN OHJELMA
Lue Lisää

Kunnan kesätyöllistämisen tuki yrityksille, yhdistyksille, yhteisöille ja kotitalouksille
Lue Lisää