Historialliset rakennukset

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet

 


Kulttuurihistoriallinen = Määritelmä, jolla luonnehdittu kohde katsotaan arvokkaaksi historialliselta, rakennushistorialliselta ja/tai ympäristölliseltä kannalta.

Rakennuskulttuurin inventointi tehtiin Vesannolla vv. 1995-1996 Vesannon kunnan, Savon Liiton ja Pohjois-Savon ympäristökeskuksen kustantamana. Rakennusinventoijana oli opiskelija Marita Jalkanen. Inventointityötä ohjasi työryhmä, johon kuului rakennustarkastaja Tapani Huttusen lisäksi Vesannon kotiseutuyhdistyksen edustajat Hannes Korhonen, Ulla Korhonen ja Reijo Laakso.

Vesannon rakennusinventoinnissa on mukana 129 inventointikohdetta. Niistä kymmenen on alueinventointikohdetta.

Lisäksi vuosina 1999-2000 FM Teija Ahola täydensi investointia  Sonkarin ja Tiitilänkylän alueilla kyläpoluilla -projektin yhteydessä yhteensä 9  investointikohteella.

Vesannon inventoinnissa on käytetty museoviraston mallin mukaista jakoa rakennushistoriallisiin, historiallisiin ja maisemallisiin arvoihin. Valintakriteereitä ovat olleet edustavuus, tyypillisyys, harvinaisuus, alkuperäisyys, yhtenäisyys, kerroksisuus, ympäristöönsä liittyminen ja historiallinen merkitys.

Ajankohtaista

Eläinlääkintähuollon järjestämisvastuu siirtymässä maakunnille - Vastaa asiakaskyselyyn!
Lue Lisää

Vesannon perusturvaltk julistaa haettavaksi 2.5.2017 klo 15.00 mennessä SAIRAANHOITAJAN TOIMEN
Lue Lisää

Vesannon perusturvaltk julistaa haettavaksi 2.5.2017 klo 15.00 mennessä LÄHIHOITAJAN TOIMEN
Lue Lisää

Uusi valtuusto on valittu ja vahvistettu!
Lue Lisää

Kansalaisopiston kevätnäyttely 12.-29.4.2017 K-market Vesselissä
Lue Lisää

Sähköinen hyvinvointikertomus on luettavissa
Lue Lisää

KUULUTUS Vesantojärven ja Sonkarin rantaosayleiskaavan luonnos nähtävillä (kaavan ajantasaistus)
Lue Lisää

ISLAB TIEDOTTAA: LABORATORION AUKIOLOAJAT
Lue Lisää

Kesätyöntekijöiden ottaminen sekä tuki yrityksille, yhdistyksille ja kotitalouksille
Lue Lisää