Historialliset rakennukset

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet

 


Kulttuurihistoriallinen = Määritelmä, jolla luonnehdittu kohde katsotaan arvokkaaksi historialliselta, rakennushistorialliselta ja/tai ympäristölliseltä kannalta.

Rakennuskulttuurin inventointi tehtiin Vesannolla vv. 1995-1996 Vesannon kunnan, Savon Liiton ja Pohjois-Savon ympäristökeskuksen kustantamana. Rakennusinventoijana oli opiskelija Marita Jalkanen. Inventointityötä ohjasi työryhmä, johon kuului rakennustarkastaja Tapani Huttusen lisäksi Vesannon kotiseutuyhdistyksen edustajat Hannes Korhonen, Ulla Korhonen ja Reijo Laakso.

Vesannon rakennusinventoinnissa on mukana 129 inventointikohdetta. Niistä kymmenen on alueinventointikohdetta.

Lisäksi vuosina 1999-2000 FM Teija Ahola täydensi investointia  Sonkarin ja Tiitilänkylän alueilla kyläpoluilla -projektin yhteydessä yhteensä 9  investointikohteella.

Vesannon inventoinnissa on käytetty museoviraston mallin mukaista jakoa rakennushistoriallisiin, historiallisiin ja maisemallisiin arvoihin. Valintakriteereitä ovat olleet edustavuus, tyypillisyys, harvinaisuus, alkuperäisyys, yhtenäisyys, kerroksisuus, ympäristöönsä liittyminen ja historiallinen merkitys.

Ajankohtaista

MATTOJEN PESUPAIKKA
Lue Lisää

KOMPOSTIMULTAA
Lue Lisää

TIEDOTE / JÄTEPOLIITTINEN OHJELMA
Lue Lisää

Kunnan kesätyöllistämisen tuki yrityksille, yhdistyksille, yhteisöille ja kotitalouksille
Lue Lisää