Korjausavustukset

ja energia-avustukset pientaloille sekä avustukset jätevesijärjestelmien parantamiseksi

Kunta ja valtion asuntorahasto myöntävät vuosittain avustuksia asuntojen korjaamiseen valtion varoista.

Kunta myöntää korjausavustukset vanhusväestön ja vammaisten asuntojen korjauksiin, kuntotutkimuksiin, perusparannustoimenpiteitten suunnitteluun. kiinteistökohtaisen talousjätevesijärjestelmän parantamiseen sekä energia-avustukset pientaloille.

Valtion asuntorahasto myöntää mm. rakennuksessa esiintyvän terveyshaitan poistamista koskevan avustuksen ja avustukset liikuntaesteiden poistamiseen.

Lisätietoja korjausavustuksista valtion asuntorahaston kotisivuilta (täältä löytyy myös tarvittavat lomakkeet) sekä rakennustarkastaja p. 0500 573720 tai tapani.huttunen(at)vesanto.fi.

Ajankohtaista

MATTOJEN PESUPAIKKA
Lue Lisää

KOMPOSTIMULTAA
Lue Lisää

TIEDOTE / JÄTEPOLIITTINEN OHJELMA
Lue Lisää

Kunnan kesätyöllistämisen tuki yrityksille, yhdistyksille, yhteisöille ja kotitalouksille
Lue Lisää