Vesannon kehittämissäätiö

Vesannon kehittämissäätiö

Toimintakertomus v. 2014

Vesannon kunta on perustanut 18.6.2012 allekirjoitetulla säädekirjalla Vesannon kehittämissäätiö -nimisen yleishyödyllisen säätiön. Säätiön tarkoituksena on 31.12.2010 voimassa olevan kuntajaon mukaisella Vesannon kunnan alueella vahvistaa ja kehittää kylien elinvoimaisuutta ja edistää niiden asukkaiden, yritysten, järjestöjen ja yhteenliittymien yhteisöllisyyttä, hyvinvointia sekä tukea opintoavustuksin vesantolaisten nuorten peruskoulun ja lukion jälkeen tapahtuvaa ammattiin johtavaa opiskelua.

 Säätiön hallituksessa toimivat Anna-Maija Saikku (varalla Auli Korhonen), Katri Ollila (Riitta Kukko), Juha Soininen (Pasi Lievonen), Markku Forss (Heikki Haatainen) ja Pertti Karppola (Esko Huttunen). Säätiön hallituksen puheenjohtajana toimii Markku Forss ja asiamiehenä Katri Ollila.   

Säätiö jakaa Tri Huttusen ja opettajien Aili ja Väinö Strandmanin opintorahastoista myönnettävät apurahat sekä Vesannon Juhlarahastosta myönnettävät apurahat. Opintorahastoista myönnettäviä apurahoja voivat hakea enintään 29 -vuotiaat vesantolaiset nuoret peruskoulun tai lukion jälkeen tapahtuvaa ammattiin johtavaa opiskelua varten. Apurahojen hakuaika päättyy vuosittain 31.8. Apurahaa anotaan lomakkeella, jota on saatavana asiamies Katri Ollilalta. Molempien rahastojen jaettava rahamää­rä yhdistetään, joten kukin hakija täyttää vain yhden lomakkeen. Hakemus tarvittavine liitteineen on jätettävä 31.8 mennessä säätiön hallitukselle, os. Vesannon Kehittämissäätiö c/o Lakiasiaintoimisto Ollila, Keskustie 7, 72300 Vesanto tai sähköpostiin katri.ollila(at)gmail.com tai markkuj.forss(at)gmail.com

Vesannon Juhlarahastosta avustetaan nuorten opintomatkoja ja kansainvälistymistä. Tarkoituksena on tukea rahallisesti vesantolaisten 16 – 25 -vuotiaiden nuorten opintomatkoja kotimaahan tai ulkomaille. Matkan ohjelmasisällön tulee olla opinto-, elinkeino- ja kansainvälistymispainotteinen. Säätiön hallitus ottaa vapaamuotoisia hakemuksia vastaan ympäri vuoden ja avustus voidaan myöntää myös takautuvasti. Nuoren kotipaikan tulee olla Vesanto.

Lisäksi säätiö tukee ns. yleisavustuksin muun muassa yhteisöllisyyttä ja kylien elinvoimaisuutta tukevaa toimintaa. Säätiön tarkoitusta toteuttavien yleisavustusten hakuaika päättyy vuosittain 30.9. Avustusta voi hakea vapaamuotoisella hakemuksella, josta tulee käydä ilmi muun muassa avustuksen käyttökohde sekä kokonaisrahoitus.  Hakemukset tulee toimittaa säätiön hallitukselle samoin kuin edellä on kerrottu opintoavustuksista. Avustus voidaan myöntää myös takautuvasti.

Lisätietoja Vesannon kehittämissäätiön toiminnasta saa hallituksen puheenjohtaja Markku Forssilta sekä asiamies Katri Ollilalta.

Vesannon Kehittämissäätiö c/o Lakiasiaintoimisto Ollila
Keskustie 7
72300 Vesanto

 

Ajankohtaista

Eläinlääkintähuollon järjestämisvastuu siirtymässä maakunnille - Vastaa asiakaskyselyyn!
Lue Lisää

Vesannon perusturvaltk julistaa haettavaksi 2.5.2017 klo 15.00 mennessä SAIRAANHOITAJAN TOIMEN
Lue Lisää

Vesannon perusturvaltk julistaa haettavaksi 2.5.2017 klo 15.00 mennessä LÄHIHOITAJAN TOIMEN
Lue Lisää

Uusi valtuusto on valittu ja vahvistettu!
Lue Lisää

Kansalaisopiston kevätnäyttely 12.-29.4.2017 K-market Vesselissä
Lue Lisää

Sähköinen hyvinvointikertomus on luettavissa
Lue Lisää

KUULUTUS Vesantojärven ja Sonkarin rantaosayleiskaavan luonnos nähtävillä (kaavan ajantasaistus)
Lue Lisää

ISLAB TIEDOTTAA: LABORATORION AUKIOLOAJAT
Lue Lisää

Kesätyöntekijöiden ottaminen sekä tuki yrityksille, yhdistyksille ja kotitalouksille
Lue Lisää