Lomakkeet / asiakkaan oikeudet

Palveluhakemuksella voi hakea kotihoitoa, tukipalveluita, palveluasumista, omaishoidon tukea, perhehoitoa, päiväkeskustoimintaa ja harkinnanvaraista kuljetuspalvelua.

Vammaispalveluhakemus

Asianosaisen tietojensaantioikeutta koskeva pyyntö

Omien tietojen tarkastuspyyntölomake

Omien tietojen korjaamista koskeva pyyntö

Lokitietojen tarkastuspyyntölomake

Sosiaalihuollon palveluun tai kohteluun liittyvä muistutuslomake

Hallintokantelu


Lähetä hakemus/lomake postitse osoitteella:


Vesannon kunta / Sosiaalitoimi
Sonkarintie 2
72300 Vesanto


Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot 

Ajankohtaista

Eläinlääkintähuollon järjestämisvastuu siirtymässä maakunnille - Vastaa asiakaskyselyyn!
Lue Lisää

Vesannon perusturvaltk julistaa haettavaksi 2.5.2017 klo 15.00 mennessä SAIRAANHOITAJAN TOIMEN
Lue Lisää

Vesannon perusturvaltk julistaa haettavaksi 2.5.2017 klo 15.00 mennessä LÄHIHOITAJAN TOIMEN
Lue Lisää

Uusi valtuusto on valittu ja vahvistettu!
Lue Lisää

Kansalaisopiston kevätnäyttely 12.-29.4.2017 K-market Vesselissä
Lue Lisää

Sähköinen hyvinvointikertomus on luettavissa
Lue Lisää

KUULUTUS Vesantojärven ja Sonkarin rantaosayleiskaavan luonnos nähtävillä (kaavan ajantasaistus)
Lue Lisää

ISLAB TIEDOTTAA: LABORATORION AUKIOLOAJAT
Lue Lisää

Kesätyöntekijöiden ottaminen sekä tuki yrityksille, yhdistyksille ja kotitalouksille
Lue Lisää