Lomakkeet / asiakkaan oikeudet

Palveluhakemuksella voi hakea kotihoitoa, tukipalveluita, palveluasumista, omaishoidon tukea, perhehoitoa, päiväkeskustoimintaa ja harkinnanvaraista kuljetuspalvelua.

Vammaispalveluhakemus

Asianosaisen tietojensaantioikeutta koskeva pyyntö

Omien tietojen tarkastuspyyntölomake

Omien tietojen korjaamista koskeva pyyntö

Lokitietojen tarkastuspyyntölomake

Sosiaalihuollon palveluun tai kohteluun liittyvä muistutuslomake

Hallintokantelu


Lähetä hakemus/lomake postitse osoitteella:


Vesannon kunta / Sosiaalitoimi
Sonkarintie 2
72300 Vesanto


Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot 

Ajankohtaista

MATTOJEN PESUPAIKKA
Lue Lisää

KOMPOSTIMULTAA
Lue Lisää

TIEDOTE / JÄTEPOLIITTINEN OHJELMA
Lue Lisää

Kunnan kesätyöllistämisen tuki yrityksille, yhdistyksille, yhteisöille ja kotitalouksille
Lue Lisää