Tiedote julkaistu 27.03.2017

KESÄTYÖNTEKIJÖIDEN OTTAMINEN VESANNON KUNTAAN

 Vesannon kunta työllistää kaikki iältään 16 – 19-vuotiaat nuoret (vuonna 2017 19 vuotta täyttävät) ajalla 2.5. - 31.8.2017. Jo aiemmin kaksi kertaa kunnan vastaavassa kesätyössä olleita nuoria ei huomioida kesätyöntekijöitä palkattaessa. Kunkin työsuhteen pituus on 15 työpäivää ja tältä ajalta maksetaan palkkaa 450 euroa. Työaika on 6 tuntia/päivä.

Hakuaika päättyy 28.4.2017 klo 15.00 ja hakulomakkeita saa kunnanviraston neuvonnasta, nuorisotiloilta, kirjastosta ja koululta. Lomakkeen voi tulostaa myös tästä. Hakijan koti/asuinpaikan tulee olla Vesanto. Nuoret sijoitetaan työhön eri hallintokunnille. Hakemuksessa tulee esittää toive tehtävästä. Hakemus lähetetään osoitteella: Vesannon kunta, Sonkarintie 2, 72300 VESANTO tai sähköpostiin: vesannon.kunta(at)vesanto.fi.

KUNNAN TUKI YRITYKSILLE, YHDISTYKSILLE, YHTEISÖILLE JA KOTITALOUKSILLE NUORTEN KESÄTÖIHIN PALKKAAMISEEN

Vesannon kunta tukee myös vesantolaisia yrityksiä, yhdistyksiä, yhteisöjä ja kotitalouksia kesätyöpaikan järjestämisessä 16 – 19-vuotiaille vesantolaisille nuorille ajalla 1.6. – 31.8.2017.

Kesätyöpaikkatuen piiriin kuuluvat 16 – 19-vuotiaat vesantolaiset nuoret. Tukea maksetaan vain kerran yhtä nuorta kohden, eikä työnantaja saa saada kesätyöntekijän palkkaukseen muuta tukea, esim. TE-toimiston palkkatukea. Työsuhteen keston tulee olla vähintään 3 viikkoa, josta työnantajalle maksetaan tukea 450 €/nuori.

Työnantajan tulee maksaa nuorelle työehtosopimuksen mukaista palkkaa sekä huolehtia lakisääteisistä sosiaali- ja eläkemaksuista. Nuorten työajan tulee olla väh. 30 h/vko. 

Työnantaja tekee nuoren kanssa kirjallisen työsopimuksen, maksaa palkan ja antaa työsuhteen päättyessä työtodistuksen. Tuki maksetaan työnantajalle jälkikäteen tositteita vastaan ja myönnetystä tuesta lähetetään kirjallinen päätös. Tuen maksamista varten työnantajan tulee toimittaa kopio työtodistuksesta, josta käy ilmi työllistetyn henkilötiedot, työtehtävät sekä työsuhteen ajankohta ja –kesto. Lisäksi työnantajan on toimitettava todiste palkanmaksusta ja maksetuista sosiaali- ja eläkemaksuista.

Työnantajan kesätyötukihakemus word-muodossa  

Työnantajan kesätyötukihakemus pdf-muodossa

VESANNON KUNNANHALLITUS

Ajankohtaista

MATTOJEN PESUPAIKKA
Lue Lisää

KOMPOSTIMULTAA
Lue Lisää

Vesannon kunnantoimisto sekä kirjasto ovat suljettuina perjantaina 26.5.2017
Lue Lisää

TIEDOTE / JÄTEPOLIITTINEN OHJELMA
Lue Lisää

Kunnan kesätyöllistämisen tuki yrityksille, yhdistyksille, yhteisöille ja kotitalouksille
Lue Lisää