Tiedote julkaistu 07.04.2017

KUULUTUS

Vesantojärven ja Sonkarin rantaosayleiskaavan luonnos on valmistunut ja se on nähtävillä aikavälillä 12.04.2017 – 12.05.2017. Suunnittelualue käsittää Vesantojärven ja Sonkarin ranta-alueiden lisäksi muita lähialueen pienempiä järviä ja lampia.

Kaavan tavoitteena on päivittää alkuperäinen Vesantojärven ja Sonkarin rantaosayleiskaava ajan tasalle. Tämä sisältää muun muassa rakennuspaikkakohtaisen rakennusoikeuden päivittämisen (k-m²), rakennuspaikkojen siirrot, käyttötarkoituksen muutokset sekä päivittäminen toteutuneeseen tilanteeseen. Myös kaava-alueen luonto- ja kulttuuriarvojen selvityksiä on päivitetty ja huomioitu kaavaratkaisussa.

Kaavaluonnos on nähtävillä Vesannon kunnan teknisessä toimessa (Sonkarintie 2, 72300 VESANTO) sekä kunnan internetsivuilla kohdassa: Kaavoitus ja rakentaminen  -->   Keskeneräiset kaavat.

http://www.vesanto.fi/index.php?id=475

 

Kaavaluonnoksesta voi antaa palautetta postitse tai sähköpostitse kaavan laatijalle Pasi Ronkaiselle.

FCG (Kaavan laatija):

Pasi Ronkainen,

PL 1199, (Microkatu 1), 70211 KUOPIO

Puh. 050 3657692

Sähköposti pasi.ronkainen@fcg.fi

Vesanto 11.04.2017

TEKNINEN LAUTAKUNTA

KUULUTUS PDF   muodossa

 

Ajankohtaista

Eläinlääkintähuollon järjestämisvastuu siirtymässä maakunnille - Vastaa asiakaskyselyyn!
Lue Lisää

Vesannon perusturvaltk julistaa haettavaksi 2.5.2017 klo 15.00 mennessä SAIRAANHOITAJAN TOIMEN
Lue Lisää

Vesannon perusturvaltk julistaa haettavaksi 2.5.2017 klo 15.00 mennessä LÄHIHOITAJAN TOIMEN
Lue Lisää

Uusi valtuusto on valittu ja vahvistettu!
Lue Lisää

Kansalaisopiston kevätnäyttely 12.-29.4.2017 K-market Vesselissä
Lue Lisää

Sähköinen hyvinvointikertomus on luettavissa
Lue Lisää

KUULUTUS Vesantojärven ja Sonkarin rantaosayleiskaavan luonnos nähtävillä (kaavan ajantasaistus)
Lue Lisää

ISLAB TIEDOTTAA: LABORATORION AUKIOLOAJAT
Lue Lisää

Kesätyöntekijöiden ottaminen sekä tuki yrityksille, yhdistyksille ja kotitalouksille
Lue Lisää