Tiedote julkaistu 19.04.2017

Vesannon perusturvalautakunta julistaa haettavaksi 2.5.2017 klo 15.00 mennessä LÄHIHOITAJAN TOIMEN

Toimi täytetään sopimuksen mukaan. Toimi sijoittuu Vesannon kunnan perusturvaan/vanhustenhuoltoon. Lähihoitajan ensisijainen sijoituspaikka on Simolan palvelukeskus.

Lähihoitajan tehtävään kuuluu palvelu- ja hoitosuunnitelman mukainen kuntouttava hoitotyö sekä omahoitajana toimiminen. Työ on 3-vuorotyötä.

Tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa (lähihoitaja) tai muuta vastaavaa tutkintoa (Laki sosiaalihuollon henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 272/2005 § 8). Haemme motivoitunutta sekä positiivisen ja kehittämismyönteisen asenteen omaavaa henkilöä. Hankittu työkokemus ikäihmisten parissa huomioidaan.

Valinnassa painotamme lisäksi koulutuksen tai työkokemuksen kautta hankittua tietoa joko mielenterveys- ja päihdeongelmaisen asiakkaan kohtaamiseen tai tietoa kuntoutuksesta ja kuntouttavasta työotteesta.

Palvelussuhteen ehdot ja palkkaus määräytyvät KVTES:n mukaan.

Toimeen valittavilla on 4 kk:n koeaika. Valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Hakemukset, joihin liitetään CV, tulee toimittaa määräaikaan mennessä osoitteeseen: Vesannon kunta, Sosiaalitoimisto, Valokuja 2, 72300 Vesanto tai sähköpostilla osoitteeseen anne-leena.pellikka@vesanto.fi

Lisätietoja antavat:
Palveluasumisen esimies 0400-823 860
Perusturvajohtaja 044-7885 400

Vesanto 18.4.2017

Ajankohtaista

Eläinlääkintähuollon järjestämisvastuu siirtymässä maakunnille - Vastaa asiakaskyselyyn!
Lue Lisää

Vesannon perusturvaltk julistaa haettavaksi 2.5.2017 klo 15.00 mennessä SAIRAANHOITAJAN TOIMEN
Lue Lisää

Vesannon perusturvaltk julistaa haettavaksi 2.5.2017 klo 15.00 mennessä LÄHIHOITAJAN TOIMEN
Lue Lisää

Uusi valtuusto on valittu ja vahvistettu!
Lue Lisää

Kansalaisopiston kevätnäyttely 12.-29.4.2017 K-market Vesselissä
Lue Lisää

Sähköinen hyvinvointikertomus on luettavissa
Lue Lisää

KUULUTUS Vesantojärven ja Sonkarin rantaosayleiskaavan luonnos nähtävillä (kaavan ajantasaistus)
Lue Lisää

ISLAB TIEDOTTAA: LABORATORION AUKIOLOAJAT
Lue Lisää

Kesätyöntekijöiden ottaminen sekä tuki yrityksille, yhdistyksille ja kotitalouksille
Lue Lisää