Tiedote julkaistu 02.05.2017

KUNNAN TUKI YRITYKSILLE, YHDISTYKSILLE, YHTEISÖILLE JA KOTITALOUKSILLE NUORTEN KESÄTÖIHIN PALKKAAMISEEN

Vesannon kunta tukee myös vesantolaisia yrityksiä, yhdistyksiä, yhteisöjä ja kotitalouksia kesätyöpaikan järjestämisessä 16 – 19-vuotiaille vesantolaisille nuorille ajalla 1.6. – 31.8.2017.

Kesätyöpaikkatuen piiriin kuuluvat 16 – 19-vuotiaat vesantolaiset nuoret. Tukea maksetaan vain kerran yhtä nuorta kohden, eikä työnantaja saa saada kesätyöntekijän palkkaukseen muuta tukea, esim. TE-toimiston palkkatukea. Työsuhteen keston tulee olla vähintään 3 viikkoa, josta työnantajalle maksetaan tukea 450 €/nuori.

Työnantajan tulee maksaa nuorelle työehtosopimuksen mukaista palkkaa sekä huolehtia lakisääteisistä sosiaali- ja eläkemaksuista. Nuorten työajan tulee olla väh. 30 h/vko. 

Työnantaja tekee nuoren kanssa kirjallisen työsopimuksen, maksaa palkan ja antaa työsuhteen päättyessä työtodistuksen. Tuki maksetaan työnantajalle jälkikäteen tositteita vastaan ja myönnetystä tuesta lähetetään kirjallinen päätös. Tuen maksamista varten työnantajan tulee toimittaa kopio työtodistuksesta, josta käy ilmi työllistetyn henkilötiedot, työtehtävät sekä työsuhteen ajankohta ja –kesto. Lisäksi työnantajan on toimitettava todiste palkanmaksusta ja maksetuista sosiaali- ja eläkemaksuista.

Ohje kesätyöllistämiseen ja tuen hakemiseen

Työnantajan kesätyötukihakemus word-muodossa  

Työnantajan kesätyötukihakemus pdf-muodossa

 

 

Ajankohtaista

MATTOJEN PESUPAIKKA
Lue Lisää

KOMPOSTIMULTAA
Lue Lisää

Vesannon kunnantoimisto sekä kirjasto ovat suljettuina perjantaina 26.5.2017
Lue Lisää

TIEDOTE / JÄTEPOLIITTINEN OHJELMA
Lue Lisää

Kunnan kesätyöllistämisen tuki yrityksille, yhdistyksille, yhteisöille ja kotitalouksille
Lue Lisää