Tiedote julkaistu 03.05.2017

 

Savo-Pielisen jätelautakunta

TIEDOTE JÄTEPOLIITTINEN OHJELMA

 Kunnat sitoutuneet jätteen synnyn ehkäisyyn ja kierrätystuotteiden käyttöön

Kuntien omassa toiminnassa ja julkisissa hankinnoissa voidaan vaikuttaa merkittävästi kiertotalouden toteutumiseen. Savo-Pielisen alueella jätehuoltoyhteistyötä tekevät 16 kuntaa ovat hyväksyneet alkuvuonna 2017 yhteisen jätepoliittisen ohjelman, jossa ne sitoutuvat toimimaan esimerkillisesti niin jätteiden synnyn ehkäisemisessä kuin kierrättämisessä.

Kuntien toiminnassa ja niiden tekemissä hankinnoissa on tarkoitus ottaa huomioon entistä paremmin se, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän. Samoin edistetään mahdollisuuksien mukaan käytettyjen ja kierrätysmateriaaleista valmistettujen tuotteiden hankkimista. Kuntien käytöstä poistuville tavaroille etsitään uusiokäyttömahdollisuuksia. Ruokahävikin vähentämiseen kiinnitetään erityistä huomiota ja ylijäämäruoan myyntiä pyritään laajentamaan.

Kuntien jätepoliittisessa ohjelmassa kunnat ohjaavat myös omistamansa jäteyhtiön, Jätekukon toimintaa. Tavoitteena on kehittää asukkaille tarjottavia palveluja edelleen siten, että kierrätys ja ympäristövastuullisuus lisääntyvät. Myös jätelautakunta toteuttaa osaltaan ohjelmaa esimerkiksi seuraamalla, että asukkaat järjestävät jätehuollon asianmukaisesti.

Ohjelman tavoitteisiin kokonaisuudessaan voi tutustua  allaolevasta linkistä /

 KUNTIEN JÄTEPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2022  TÄSTÄ

 

Ajankohtaista

MATTOJEN PESUPAIKKA
Lue Lisää

KOMPOSTIMULTAA
Lue Lisää

Vesannon kunnantoimisto sekä kirjasto ovat suljettuina perjantaina 26.5.2017
Lue Lisää

TIEDOTE / JÄTEPOLIITTINEN OHJELMA
Lue Lisää

Kunnan kesätyöllistämisen tuki yrityksille, yhdistyksille, yhteisöille ja kotitalouksille
Lue Lisää