Sosiaaliasiamies

Kun asiakas kokee tulleensa sosiaalihuollon palveluissa väärin kohdelluksi, hän voi selvitellä tilannettaan sosiaaliasiamiehen kanssa.

 

Kunnan sosiaaliasiamies toimii asiakkaan oikeuksien edistämiseksi

* neuvomalla asiakkaan asemasta ja oikeuksista,
* avustaa tarvittaessa muistutuksen laatimisessa,
* tiedottamalla asiakkaan oikeuksista,
* toimii tarvittaessa sovittelijana viranomaisen ja palvelunkäyttäjän välillä ja toimii muutoinkin palvelunkäyttäjien oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi,
* seuraa palvelunkäyttäjien oikeuksien ja aseman kehitystä ja antaa siitä vuosittain selvitys kunnanhallitukselle.


Tarvittaessa asiakkaalle voidaan järjestää henkilökohtainen tapaaminen sosiaaliasiamiehen kanssa. Ajanvaraukseen perustuvia asiakastapaamisia järjestetään tarpeen mukaan myös Vesannolla. Palvelut ovat maksuttomia. 

Vesannon kunnan sosiaaliasiamiehenä toimii Antero Nissinen.

Sosiaaliasiamies / Kuopion kaupunki