AVI:n määräykset 31.12.2021 ja rajoitukset Vesannolla

Aluehallintoviraston määräysten vaikutus Vesannon kunnan tiloissa ja toiminnoissa:

Kuntosali on avoinna. Kävijöiden tulee noudattaa yleisiä terveysturvallisuusohjeita, käsihygienia, kahvojen puhdistus, turvavälit, ruuhkan välttäminen.

Liikuntasali on AVI:n päätöksen mukaisesti avoinna vain 2004 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ja nuorten ohjattuun harrastustoimintaan 31.12.2021 klo 16.00 alkaen – 13.1.2022.

Ma 3.1.2022 koululla pidettäväksi suunnitellut tilaisuudet:

klo 16.30 juhlaseminaari yleisölle vain striimattuna
klo 18 aluevaali-info ja vaalipaneelitilaisuus yleisölle vain striimattuna

____________________________________________________________________________________________________________

Määräys: Yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten kieltäminen (58 §)

Aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueen kuntien alueilla kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset.

Määräys tulee voimaan 31.12.2021 klo 16 ja on voimassa 20.1.2022 saakka.

Määräys ei koske yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 50 (viisikymmentä) henkilöä ja joissa kaikille osallistujille on määritelty oma istumapaikka. Määritelty istumapaikka tässä päätöksessä tarkoittaa nimikoitua tai numeroitua istumapaikkaa.

Määräys: Tilojen väliaikainen sulkeminen asiakkailta ja osallistujilta (58 g §)

Aluehallintovirasto määrää tartuntatautilain 58 g §:n 1 momentin nojalla kaikki Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueen kuntien alueilla sijaitsevat tartuntatautilain 58 g §:n 4 momentissa tarkoitetut yleisölle avoimet tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetut asiakas-, osallistuja- ja odotustilat suljettaviksi asiakkailta ja osallistujilta siltä osin, kuin niitä käytetään 58 g §:n 4 momentin 1-kohdassa tarkoitettuun liikunta- tai urheilutoimintaan tai 3-kohdassa tarkoitettuun huvi- tai virkistystoimintaan seuraavissa tiloissa

1 kohdassa tarkoitetut joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisätilat;

Edellä mainittuja tiloja voidaan kuitenkin käyttää vuonna 2004 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ja nuorten ohjattuun harrastustoimintaan sekä lakisääteisten palvelujen toteuttamiseen.

Määräys tulee voimaan 31.12.2021 klo 16 ja on voimassa 13.1.2022 saakka.