Kunnanhallituksen esityslista 16.4.2024

Esityslista-16.4.2024-pdfLataa Liite-26.-YmparistonsuojelumaaraysluonnosLataa Liite-27-Ymparistonsuojelumaaraysluonnoksen-perustelutLataa Liite-28-Ymparistonsuojelumaaraysluonnoksen-liitteetLataa Liite-30-Jatehuoltomaaraysten-luonnos-8.3.2024Lataa Liite-31-Jatehuoltomaaraysten-perustelujen-luonnos-8.3Lataa Liite-32-kaavaselostusLataa Liite-33.-KaavakarttaLataa Liite-34-LukionToteutuvat-kurssit-2024-2025Lataa Liite-35-Lautakunnan-ohjeet-lukion-tuntikehyksen-kaytolleLataa

Jatka lukemistaKunnanhallituksen esityslista 16.4.2024

Kunnanhallituksen kokous 11.3.2024

Poytakirja-allekirjoitettu-11.3.2024-1Lataa Liite-14-Ehdotukset_myonnettavista_kunniamerkeista_2024Lataa Liite-15-Pohjois-Savon_vesienhoidon_yhteistyoryhma_2024_2029_nimeamispyyntoLataa Liite-16-Vuoden-2024-talousarvio-ja-vuosien-2024-2026-taloussuunnitelma-hyvaksytty-YV-12.12.2023Lataa Liite-17-Kuntayhtyman-strategia-vuoteen-2027-hyvaksytty-YV-13.6.2023Lataa Liite-18-Lk-1-6-tuntikehys-2024-2025esitysLataa Liite-19-lk-7-9-tuntikehys-2024-2025-esitysLataa Liite-20-Sopimusluonnos-kunnan-valmiussuunnittelun-tukemisesta-ja-yhteensovittamisesta-20.12.2023Lataa Liite-21-Laki-tyonantajan-ja-henkiloston-valisesta…-449_2007-Ajantasainen-lainsaadanto-FINLEX-®Lataa

Jatka lukemistaKunnanhallituksen kokous 11.3.2024

Kunnanhallituksen kokous 19.2.2024

allekirjoitettu-poytakirja-19.2.2024Lataa Liite-8-kayttosuunnitelma-vaalit-ja-tilintarkastus-2024Lataa Liite-9-kayttosuunnitelma-yleishallinto_maaseututoimi_-tyollisyyspalvelutLataa Liite-10-vapaa-aika-ja-hyvinvointilautakunnan-talouden-kayttosuunnitelma-2024Lataa Liite-11-kasvatus-ja-koulutuslautakunnan-Talousarvion-kayttosuunnitelma-v.-2024Lataa Liite-12-Elinvoimalautakunnan-kayttosuunnitelmaLataa Liite-13.-Ohje-kesatyontekijan-palkkaamiseen-2024Lataa

Jatka lukemistaKunnanhallituksen kokous 19.2.2024

Kunnanhallituksen kokous 5.2.2024

Allekirjoitettu-poytakirjaLataa Liite-1-KUNNAN-TALOUDEN-SEURANTA-AJALTA-1.1.-–-31.1Lataa Liite-2-Vuoden-2024-talousarvion-ja-suunnitelmavuosien-toimeenpano-ohjeetLataa Liite-3-Paatos-kotikuntakorvauksen-perusosasta-2024Lataa Liite-4-Paatos-kunnan-peruspalvelujen-valtionosuudesta-2024Lataa Liite-5-_Maksuerittely2024Lataa Liite-6-SEL_AK31_ehdotusLataa Liite-7-Vesanto_AKM_EHD_LP_A3_2000Lataa

Jatka lukemistaKunnanhallituksen kokous 5.2.2024

Kunnanhallituksen 27.11.2023 kokouksen pöytäkirja

Poytakirja-allekirjoitettuLataa Liite-1-Vesanto-palvelumallimatriisi-2022Lataa Liite-2-palvelumalli-2Lataa Liite-3-Hallintosaanto-1Lataa Liite-4.-SISAINEN-VALVONTA-JA-TALOUDEN-HOITO-OHJE-2024Lataa Liite-5-Talousarvio-2024Lataa Liite-6-tuloslaskelma-2023-maararahamuutoksin-002Lataa Liite-7-Maararahamuutokset-sivistystoimi-2023Lataa Liite-8-maararahamuutokset-yleishallinto-2023Lataa Liite-9-Merkkipaivamuistamisohje-2023Lataa Liite-10-kunnanhallituksen-ja-valtuuston-kokousaikataulut-kevaalle-2024Lataa Liite-11-Yhdyspintasopimus-2023Lataa Liite-12-Yhdyspintasuunnitelma-2023-1Lataa Liite-13-kaavaselostusLataa Liite-14.-kaavakarttaLataa Liite-15.-osallistumis-ja-arviointisuunnitelmaLataa

Jatka lukemistaKunnanhallituksen 27.11.2023 kokouksen pöytäkirja