Ilmoitus kuulutuksesta

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ilmoittaa, että vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) mukaiset vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma sekä ympäristövaikutusten arviointi ovat kuultavana. Pohjois-Savon kunnat kuuluvat joko…

Jatka lukemistaIlmoitus kuulutuksesta

Osuuskauppa PeeÄssän kaavoitusaloite polttoaineen jakeluaseman rakentamiseksi Vesannon keskustan asemakaavan alueelle / asemakaavamuutos

Khall-27.11.2023-§-224-PeeAssan-kaavamuutosLataa Liite-13-kaavaselostusLataa Liite-14.-kaavakarttaLataa Liite-15.-osallistumis-ja-arviointisuunnitelmaLataa

Jatka lukemistaOsuuskauppa PeeÄssän kaavoitusaloite polttoaineen jakeluaseman rakentamiseksi Vesannon keskustan asemakaavan alueelle / asemakaavamuutos

Jätetaksat 1.1.2024 alkaen

Savo-Pielisen jätelautakunta on hyväksynyt kokouksessaan 7.12.2023 jätetaksat, jotka tulevat voimaan 1.1.2024. Jätetaksoissa määritellään maksut jätehuoltopalveluille, jotka kunnallinen jäteyhtiö Jätekukko järjestää. Taksapäätökset perusteineen ovat jätelautakunnan päätöspöytäkirjassa (Pöytäkirja 7.12.2023). Jätelautakunta on hyväksynyt…

Jatka lukemistaJätetaksat 1.1.2024 alkaen

Kunnanvaltuuston kokous 11.12.2023

Kvalt-poytakirja-Lataa Liite-1-palvelumallin-paivitetty-versioLataa Liite-2-paivitetty-hallintosaantoLataa Liite-3-Sisaisen-valvonnan-ja-talouden-hoidon-ohjeLataa Liite-4-Talousarvio-2024-1Lataa Liite-5-Eri-hallintokuntien-esittamat-muutokset-vuoden-2023-talousarvioon-seka-tuloslaskelma-muutoksineenLataa Liite-6-Maararahamuutokset-sivistystoimi-2023Lataa Liite-7-maararahamuutokset-yleishallinto-2023Lataa Liite-8-Merkkipaivamuistamisohje-2023Lataa Liite-9-kunnanhallituksen-ja-valtuuston-kokousaikataulut-kevaalle-2024Lataa

Jatka lukemistaKunnanvaltuuston kokous 11.12.2023