Etsivä nuorisotyö​

Mitä etsivä nuorisotyö on?

Etsivä nuorisotyö on tarkoitettu avuksi ja tueksi kaikille pulmallisessa tilanteessa oleville nuorille. Yhdessä nuorten kanssa etsitään oikeat keinot ja tahot tilanteen ratkaisemiseksi. Työskentely etsivän kanssa on täysin vapaaehtoista.

Mitä sitten tehdään?

Etsivä nuorisotyö voi auttaa mm. tulevaisuuden suunnittelussa, raha-asioiden selvittelyssä, opiskelu- tai työpaikan etsimisessä tai vaikka harrastuksen löytämisessä. Etsivä on apuna ja tukena juuri niissä asioissa, missä nuori itse kokee sitä tarvitsevansa!

Kuka voi pyytää apua?

Etsivä nuorisotyö kuuluu kaikille 15-29- vuotiaille vesantolaisille ja tervolaisille nuorille. Etsivä nuorisotyö tekee yhteistyötä mm. sosiaalitoimen, nuorisotoimen, työpajan, koulujen ja TE-toimiston kanssa. Yhteyttä voivat ottaa myös kaverit, vanhemmat, sukulaiset tai ihan kuka vaan kenellä on herännyt huoli nuoresta.

Mistä etsivän löytää?

Etsivän nuorisotyöntekijän passipaikka on Vesannon Yökahvila. Tervossa etsivän pääpaikkana on Manttu. Tapaamisia voidaan sopia lisäksi esim. nuoren kotiin, koululle tai harrastuspaikkoihin. Parhaiden yhteyden saa puhelimitse, WhatsAppilla tai sähköpostilla. Facebookissa etsivä löytyy nimellä Katja Räisänen, Vesanto etsivä.

Katja Etsivä Vesanto >>>