Maksullisen maatalouslomituksen kuntatuki

Vuosilomaan oikeutetut maatalousyrittäjät voivat saada maksullista lomittaja-apua entisin ehdoin tuettuun hintaan 120 tuntia vuodessa joko kokonaisina päivinä tai yksittäisinä tunteina. Enimmäismäärä on henkilökohtainen, joten jokaiselta tilalta vuosilomaan oikeutetulla henkilöllä on erikseen mahdollisuus tuettuun maksulliseen lomittaja-apuun 120 tunnilta.

Hakemusten jättöaika on 30.6.2021 mennessä. Lomakkeita ja lisätietoja: Hanne Mantere, palveluneuvoja, 040 714 3304.