Vesannon kunta kerää henkilötietoja lakisääteisten tehtävien ja erilaisten palveluiden suorittamista varten. Alta löydät tietosuojaselosteet käytössämme olevista rekistereistä.

Rekisteri- ja tietosuojaselosteet on laadittu informoimaan asiakkaita mm. henkilörekistereiden käyttötarkoituksesta, tietosisällöstä, tietolähteistä ja tietojen luovutuksen periaatteista. Tietosuojaselosteesta käy ilmi myös asiakkaan oikeudet rekisteritietoihinsa.

Kukin rekisterinpitäjä (kunnanhallitus, lautakunta tai kunnan omistama yhtiö) vastaa omien selosteiden oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. Selosteita kartutetaan ja päivitetään.

Vesannon kunnan tietosuoja- ja rekisteriselosteet löydät TÄSTÄ LINKISTÄ.