Kotona asumista tukevat palvelut

Kotona asumista tukevat palvelut ovat ennaltaehkäisevää ja terveyttä edistävää toimintaa sisältäen neuvontaa ja palveluohjausta sekä kotiin annettavia tukipalveluja. Palveluilla tuetaan asiakkaan toimintakykyä siten, että hän voi asua turvallisesti kotona mahdollisimman pitkään.

Vesannolla kotona asumista tukevia palveluita ovat turvapalvelut, ateriapalvelu, siivous, vaatehuolto, kylvetys- ja saunotuspalvelu, asiointipalvelu, saattajapalvelu, sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu, sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut sekä apuvälinepalvelut.

Kunnan tuottamista kotona asumista tukevista palveluista peritään asiakkaalta sosiaalipalvelujen asiakasmaksutaksan mukainen maksu.

Tukipalveluita (esim. siivous) tuottavat kunnan lisäksi yksityiset palveluntuottajat ja eri järjestöt.

Tukipalveluasioissa ikääntyneitä ja omaisia neuvoo kotihoidon esimies, puh. 050 057 7869

Turvapalvelut

Turvapuhelin tukee kotona selviytymistä ja lisää asumisen turvallisuutta. Turvakutsu aktivoidaan hälyttimellä ja se ohjelmoidaan hälyttämään joko omaiselle tai kotihoidon henkilöstölle. Turvapuhelimeen on mahdollista saada myös lisälaitteita, joita ovat esimerkiksi ovihälytin.  Palvelut tuotetaan yhteistyössä Addsecure Smart care Oy:n kanssa. Kotipalvelun työntekijät asentavat laitteet.

Sairaanhoitaja Anne Haapamaa, 040 071 1293
Terveydenhoitaja Piritta Riik, 040 024 6438

Ateriapalvelu

Ikäihmiset, joka eivät enää itse selviydy päivittäisen ruokansa valmistamisesta on mahdollisuus ateriapalveluun. Kotiin kuljetettavia lämpimiä aterioita toimitetaan Simolan ravintokeskuksen keittiöstä. Lisäksi aterioita toimittavat yksityiset palvelujen tuottajat. Ateriapalvelun tarve arvioidaan puhelimitse tai kotikäynnillä.

Palveluohjaaja Ira Salo, 050 057 7869

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu

Kuljetuspalvelua myönnetään kotona asumisen tueksi harkinnanvaraisin sosiaalisin perustein korkeintaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan määräaikaisena palveluna enintään neljä matkaa kuukaudessa. Kuljetuspalvelusta peritään  ajettujen kilometrien mukainen omavastuuosuus.

Perusturvalautakunnan hyväksymät kriteerit:

  • yli 65 vuoden ikä
  • vähintään pienin KELA:n maksama eläkkeensaajan hoitotuki, jota ei kuitenkaan oteta tulona huomioon näitä laskettaessa
  • tulot korkeintaan 1100 €/kk (netto) ja parisuhteessa asuvilla yhteensä 1900 €/kk
  • sairauksista tai ikääntymisestä johtuvia vaikeuksia liikkua ja käyttää julkisia kulkuvälineitä asioimisen tai muun jokapäiväiseen elämään kuuluvan tarpeen vuoksi.
Lisätietoja:

Erityispalvelujen esimies Laila Hytönen, 040 039 5337

Asiointiliikenne

Palvelun tarkoituksena on tarjota jokaiselle vesantolaiselle mahdollisuus asiointikäyntiin Vesannon kirkonkylässä kerran viikossa. Palvelulla halutaan myös tukea ihmisten mahdollisuutta asua omassa kodissa toimintakyvyn heiketessä. 

Palvelua voivat käyttää kaikki Vesannon kuntalaiset ja Vesannolla oleskelevat vieraspaikkakuntalaiset. Asiakkaalta peritään tulo- ja menomatkalta linja-autotaksan mukainen maksu.

Asiointiliikenteen aikataulut ja ohjeet

Päiväkeskustoiminta

Päiväkeskustoiminta on  ryhmätoimintaa, jolla edistetään ikäihmisten toimintakykyä, henkistä vireyttä ja sosiaalisia suhteita. Päiväkeskus tarjoaa mahdollisuuden myös omaishoitajille vapaapäivän pitämiseen. Päivän kulkuun kuuluu aterioiden ja kahvien lisäksi ohjelmaa, joita voivat olla käsityöt, musiikki, keskustelu, pelit ja visailut. Päiväkeskusmaksu sisältää toiminnan, aterian ja kuljetuksen.

Päiväkeskustoiminta on alkamassa myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

Lähihoitaja Merja Solonen, 044 788 5405

Apuvälinelainaus

Apuvälinelainaus kotiin Vesannon terveysaseman fysioterapian kautta, puh. 017 171 222

Ystäväpalvelu ja ulkoiluystävät

Lähihoitaja Merja Solonen, 044 788 5405