Kotona asumista tukevat palvelut

Kotona asumista tukevat palvelut ovat ennaltaehkäisevää ja terveyttä edistävää toimintaa sisältäen neuvontaa ja palveluohjausta sekä kotiin annettavia tukipalveluja. Palveluilla tuetaan asiakkaan toimintakykyä siten, että hän voi asua turvallisesti kotona mahdollisimman pitkään.

Vesannolla kotona asumista tukevia palveluita ovat turvapalvelut, ateriapalvelu, siivous, vaatehuolto, kylvetys- ja saunotuspalvelu, asiointipalvelu, saattajapalvelu, sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu, sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut sekä apuvälinepalvelut.

Tukipalveluita (esim. siivous) tuottavat kunnan lisäksi yksityiset palveluntuottajat ja eri järjestöt.

Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetuspalvelu

Liikkumista tukevaa sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua järjestetään asukkaille, jotka eivät kykene itsenäisesti käyttämään julkisia liikennevälineitä sairauden, vamman tai muun vastaavan toimintakykyä alentavan syyn takia. Palvelua järjestetään asiakkaille, jotka tarvitsevat palvelua asioimiseen tai muun jokapäiväiseen elämään kuuluvan tarpeen vuoksi. Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua ei järjestetä henkilöille, joka on oikeutettu kuljetuksiin muun lain nojalla. ​

Liikkumista tukevan palvelun on tarkoitus tukea ensisijaisesti itsenäisen elämisen mahdollisuuksia kotona. Sen tavoitteena on mahdollistaa itsenäinen asuminen ja omatoiminen selviytyminen päivittäisistä toiminnoista. Tällaisia matkoja ovat esimerkiksi välttämätön asiointi- ja virkistys- tai kuntouttavaan harrastustoimintaan osallistumisen kohtuulliset matkat. ​

Sosiaalihuoltolain mukainen liikkumisentuki on harkinnanvarainen ja määrärahasidonnainen sosiaalipalvelu, jota myönnetään palvelutarpeen arvioinnin perusteella.

Toimi näin

* Jos haluat lisätietoa kuljetuspalvelusta, ota yhteyttä ikäkeskuksen neuvontaan. ​

* Tutustu myös sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetuspalvelujen myöntämisperusteisiin. ​

 

Asiointiliikenne

Palvelun tarkoituksena on tarjota jokaiselle vesantolaiselle mahdollisuus asiointikäyntiin Vesannon kirkonkylässä kerran viikossa. Palvelulla halutaan myös tukea ihmisten mahdollisuutta asua omassa kodissa toimintakyvyn heiketessä. 

Palvelua voivat käyttää kaikki Vesannon kuntalaiset ja Vesannolla oleskelevat vieraspaikkakuntalaiset. Asiakkaalta peritään tulo- ja menomatkalta linja-autotaksan mukainen maksu.

Asiointiliikenteen aikataulut ja ohjeet

Ikäihmisten päivätoiminta

Päiväkeskustoiminta on  ryhmätoimintaa, jolla edistetään ikäihmisten toimintakykyä, henkistä vireyttä ja sosiaalisia suhteita. Päiväkeskus tarjoaa mahdollisuuden myös omaishoitajille vapaapäivän pitämiseen. Päivän kulkuun kuuluu aterioiden ja kahvien lisäksi ohjelmaa, joita voivat olla käsityöt, musiikki, keskustelu, pelit ja visailut. Päiväkeskusmaksu sisältää toiminnan, aterian ja kuljetuksen.

Lähihoitaja Merja Solonen, 044 788 5405

Apuvälinepalvelut

Jos tarvitset perusapuvälineitä, ota yhteyttä oman kuntasi sote-keskuksen lainaamoon. Perusapuvälineitä ovat esimerkiksi kyynärsauvat ja rollaattori. Sote-keskusten apuvälinelainaamot vastaavat apuvälineistä, joita voit lainata kotiin.