Ikäihmisten perhehoito on hoitoa ja huolenpitoa perhehoitajan kotona ”perheenjäsenenä”. Elämä perhekodissa on tavallista arkea, johon kuuluu mm. yhteiset ruokailuhetket, ulkoilu ja mahdollisuus osallistua tavallisiin kodin askareisiin oman jaksamisen, taitojen ja mielenkiinnon mukaan.

Perhehoito on matalankynnyksen vaihtoehto, joka voi mahdollistaa omaishoitajalle vapaan pitämisen ja se sopii hyvin myös muihin lyhytaikaisiin hoidon tarpeisiin. Lyhytaikaisen perhehoidon kesto voi olla päivästä muutamiin viikkoihin tai tilanteen/tarpeen mukaan.

Ikäihmisten perhehoito sopii mm. sellaiselle henkilölle, jonka toimintakykyä heikentää muistiin vaikuttava sairaus, iän tuoma hauraus, turvattomuuden tunne, yksinäisyys, leskeksi jääminen ja kuntoutuminen esim. leikkauksen jälkeen.

Perhehoidon järjestäminen perustuu kunnan ja perhehoitajan väliseen toimeksiantosopimukseen. Perhehoidossa olevalta kunta perii maksun joko omaishoidon vapaajärjestelyn tai muun lyhytaikaisen hoitomaksun perusteella.

Vesannon perusturvalautakunta vastaa perhehoidon järjestämisestä ja valvonnasta.