KOTIHOITO

Kotihoidon palveluilla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaisia kotipalveluja ja terveydenhuoltolain (1326/2010) tarkoittamaa kotisairaanhoitoa. Asiakkaat voivat olla ikääntyneitä, vammaisia, mielenterveyskuntoutujia tai muusta syystä johtuen pitkäaikaisesti palvelun tarpeessa. Kotihoidon palvelut vastaavat myös asiakkaan satunnaiseen ja lyhytkestoiseen palvelun tarpeeseen niin, että fyysinen/psyykkinen/sosiaalinen toimintakyky säilyy ja/tai palautuu.

Kotipalveluna järjestetään myös erilaisia tukipalveluja, esim. ateria-, asiointi-, turvapuhelin-, sauna- ja kuljetuspalveluja.

Kotihoidon palvelut

Kotihoidon palvelut tukevat asiakkaan hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista.

Kun tarvitset kotihoitoa, ota yhteys kotihoidon esimieheen tai voit täyttää palveluhakemuksen (sähköinen lomake; aukeaa uuteen välilehteen).

Kotihoidon ja asumispalveluiden myöntämisperusteet

Jos olet jo kotihoidon asiakas, ota tarvittaessa yhteyttä sairaanhoitajiin arkisin tai kotihoidon hoitajiin.

Kotihoidon yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi(at)vesanto.fi.

Ira Salo
Palveluohjaaja
050 057 7869 (Simolantie 15 A 1)

Anne Haapamaa
Kotisairaanhoitaja
040 071 1293

Piritta Riik
Terveydenhoitaja
040 024 6438

Kotihoito hoitajat klo 7-21
050 360 2835

Kotihoito yöhoito
050 387 9954

Simokodin hoitaja (Simolantie 6)
050 387 9955

Vesakodin hoitaja (Rantatie 15)
050 073 8628

Ryhmäkodin hoitaja (Rantatie 15)
044 788 5459

Lähihoitaja/kuntoutus
044 788 5405

HOITOTARVIKEJAKELU
Hoitotarvikejakelun piiriin kuuluvien tuotteiden tilaus ja haku kotihoidon toimistolta.
Ota yhteys kotisairaanhoitajiin.