Kotihoidon palveluilla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaisia kotipalveluja ja terveydenhuoltolain (1326/2010) tarkoittamaa kotisairaanhoitoa. Asiakkaat voivat olla ikääntyneitä, vammaisia, mielenterveyskuntoutujia tai muusta syystä johtuen pitkäaikaisesti palvelun tarpeessa. Kotihoidon palvelut vastaavat myös asiakkaan satunnaiseen ja lyhytkestoiseen palvelun tarpeeseen niin, että fyysinen/psyykkinen/sosiaalinen toimintakyky säilyy ja/tai palautuu.

Kotipalveluna järjestetään myös erilaisia tukipalveluja, esim. ateria-, asiointi-, turvapuhelin-, sauna- ja kuljetuspalveluja.

Päiväkeskustoiminta

Päiväkeskustoiminta sisältää virkistys- ja kuntoutustoimintaa ja on tarkoitettu kotona selviytymisen tueksi. Päiväkeskus tarjoaa mahdollisuuden myös omaishoitajille vapaapäivän pitämiseen. Päiväkeskusmaksu sisältää toiminnan, aterian, kuljetuksen sekä kylpy- ja saunomismahdollisuuden tarvittaessa.

Päiväkeskustoiminta
Simolan palvelukeskus
Simolantie 15, 72300 Vesanto
044 788 5405

Ryhmäkoti

Ryhmäkodin kahdeksaa asuntoa vuokraa Vesannon vanhusten ja vammaisten tukiyhdistys. Ryhmäkodin palvelut tuottaa kunnan kotihoito. Palveluja haetaan palveluhakemuksella.

Rantatie 15, 72300 Vesanto
p. 044 788 5459