KOTIHOITO

Kotihoidon palveluilla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaisia kotipalveluja ja terveydenhuoltolain (1326/2010) tarkoittamaa kotisairaanhoitoa. Asiakkaat voivat olla ikääntyneitä, vammaisia, mielenterveyskuntoutujia tai muusta syystä johtuen pitkäaikaisesti palvelun tarpeessa. Kotihoidon palvelut vastaavat myös asiakkaan satunnaiseen ja lyhytkestoiseen palvelun tarpeeseen niin, että fyysinen/psyykkinen/sosiaalinen toimintakyky säilyy ja/tai palautuu.

Kotipalveluna järjestetään myös erilaisia tukipalveluja, esim. ateria-, asiointi-, turvapuhelin-, sauna- ja kuljetuspalveluja.

Kotihoidon palvelut

Kotihoidon palvelut tukevat asiakkaan hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista.

Kun tarvitset kotihoitoa, ota yhteys kotihoidon esimieheen tai voit täyttää palveluhakemuksen (sähköinen lomake; aukeaa uuteen välilehteen).

Jos olet jo kotihoidon asiakas, ota tarvittaessa yhteyttä sairaanhoitajiin arkisin tai kotihoidon hoitajiin.

Kotihoidon yhteystiedot

Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi(at)vesanto.fi.

Teija Turpeinen
Kotihoidon esimies
050 057 7869 (Simolantie 15 A 1)

Anne Haapamaa
Kotisairaanhoitaja
040 071 1293

Piritta Riik
Terveydenhoitaja
040 024 6438

Kotihoito hoitajat klo 7-21
050 360 2835

Kotihoito yöhoito
050 387 9954

Simokodin hoitaja (Simolantie 6)
050 387 9955

Vesakodin hoitaja (Rantatie 15)
050 073 8628

Ryhmäkodin hoitaja (Rantatie 15)
044 788 5459

Lähihoitaja/kuntoutus
044 788 5405

HOITOTARVIKEJAKELU
Hoitotarvikejakelun piiriin kuuluvien tuotteiden tilaus ja haku kotihoidon toimistolta.
Ota yhteys kotisairaanhoitajiin.