KOTIHOITO

Kotihoidon palveluilla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaisia kotipalveluja ja terveydenhuoltolain (1326/2010) tarkoittamaa kotisairaanhoitoa. Asiakkaat voivat olla ikääntyneitä, vammaisia, mielenterveyskuntoutujia tai muusta syystä johtuen pitkäaikaisesti palvelun tarpeessa. Kotihoidon palvelut vastaavat myös asiakkaan satunnaiseen ja lyhytkestoiseen palvelun tarpeeseen niin, että fyysinen/psyykkinen/sosiaalinen toimintakyky säilyy ja/tai palautuu.

Kotipalveluna järjestetään myös erilaisia tukipalveluja, esim. ateria-, asiointi-, turvapuhelin-, sauna- ja kuljetuspalveluja.

Kotihoidon palvelut

Kotihoidon palvelut tukevat asiakkaan hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista.

Kun tarvitset kotihoitoa, ota yhteys ikäkeskukseen

Jos olet jo kotihoidon asiakas, ota tarvittaessa yhteyttä sairaanhoitajiin arkisin tai kotihoidon hoitajiin.