Kotihoito

Kotihoidon palveluilla tarkoitetaan sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaisia kotipalveluja ja terveydenhuoltolain (1326/2010) tarkoittamaa kotisairaanhoitoa. Asiakkaat voivat olla ikääntyneitä, vammaisia, mielenterveyskuntoutujia tai muusta syystä johtuen pitkäaikaisesti palvelun tarpeessa. Kotihoidon palvelut vastaavat myös asiakkaan satunnaiseen ja lyhytkestoiseen palvelun tarpeeseen niin, että fyysinen/psyykkinen/sosiaalinen toimintakyky säilyy ja/tai palautuu.

Kotipalveluna järjestetään myös erilaisia tukipalveluja, esim. ateria-, asiointi-, turvapuhelin-, sauna- ja kuljetuspalveluja.

Päiväkeskustoiminta

Päiväkeskustoiminta sisältää virkistys- ja kuntoutustoimintaa ja on tarkoitettu kotona selviytymisen tueksi. Päiväkeskus tarjoaa mahdollisuuden myös omaishoitajille vapaapäivän pitämiseen. Päiväkeskusmaksu sisältää toiminnan, aterian, kuljetuksen sekä kylpy- ja saunomismahdollisuuden tarvittaessa.

Päiväkeskustoiminta
Simolan palvelukeskus
Simolantie 15, 72300 Vesanto
044 788 5405

Ryhmäkoti

Ryhmäkodin 8 asuntoa vuokraa Vesannon vanhusten ja vammaisten tukiyhdistys. Ryhmäkodin palvelut tuottaa kunnan kotihoito. Palveluja haetaan palveluhakemuksella.

Rantatie 15, 72300 Vesanto
p. 044 788 5459

Palveluasuminen

Palveluasumista järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat soveltuvan asunnon ja hoitoa ja huolenpitoa. Palveluasumisella tarkoitetaan palveluasunnossa järjestettävää asumista ja palvelua. Palveluihin sisältyvät asiakkaan tarpeen mukainen hoito ja huolenpito, toimintakykyä ylläpitävä ja edistävä toiminta, ateria-, vaatehuolto-, peseytymis- ja siivouspalvelut sekä osallisuutta ja sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut.

Palvelutalo Niittykukka

Palvelutalo Niittykukassa on 16 asuntoa. Palveluasumista haetaan palveluhakemuksella.

Strandmanintie 4, 72300 Vesanto
p. 050 387 9954 (Niittykukka), 044 788 4553 (Niittykukka 2)

Tehostettu palveluasuminen

Ikäihmisten perhehoito on hoitoa ja huolenpitoa perhehoitajan kotona ”perheenjäsenenä”. Elämä perhekodissa on tavallista arkea, johon kuuluu mm. yhteiset ruokailuhetket, ulkoilu ja mahdollisuus osallistua tavallisiin kodin askareisiin oman jaksamisen, taitojen ja mielenkiinnon mukaan.

Perhehoito on matalankynnyksen vaihtoehto, joka voi mahdollistaa omaishoitajalle vapaan pitämisen ja se sopii hyvin myös muihin lyhytaikaisiin hoidon tarpeisiin. Lyhytaikaisen perhehoidon kesto voi olla päivästä muutamiin viikkoihin tai tilanteen/tarpeen mukaan.

Ikäihmisten perhehoito sopii mm. sellaiselle henkilölle, jonka toimintakykyä heikentää muistiin vaikuttava sairaus, iän tuoma hauraus, turvattomuuden tunne, yksinäisyys, leskeksi jääminen ja kuntoutuminen esim. leikkauksen jälkeen.

Perhehoidon järjestäminen perustuu kunnan ja perhehoitajan väliseen toimeksiantosopimukseen. Perhehoidossa olevalta kunta perii maksun joko omaishoidon vapaajärjestelyn tai muun lyhytaikaisen hoitomaksun perusteella.

Vesannon perusturvalautakunta vastaa perhehoidon järjestämisestä ja valvonnasta.

Simolan palvelukeskus

Sijainti

Simolan palvelukeskus sijaitsee rauhallisella alueella Vesannon keskustan tuntumassa, terveyskeskuksen kanssa samassa talossa. Asukkailla on käytössään viihtyisä aidattu ja turvallinen piha-alue. Palvelukeskuksessa on kolme erillistä yksikköä Pelakuu, Kuntovaari ja Myllykallio.

Asumispalveluyksikkö Kuntovaari

Kuntovaari on tarkoitettu 12 asukkaalle. Asukkaat ovat yhden hoitajan avustettavia. Hoitoa toteutetaan moniammatillisesti kuntouttavalla työotteella. Jokaiselle asukkaalle tehdään yksilöllinen hoito- kuntoutusuunnitelma, joka perustuu asukkaan tarpeisiin ja hänen voimavaroihinsa. Yksikössä on 2 vuorohoitopaikkaa.

Dementiayksikkö Myllykallio

14 paikkainen dementiayksikkö Myllykallio on tarkoitettu vaikeasti muistisairalle, joiden hoito ja kuntoutus vaativat erityisosaamista. Hoitajilla on TunteVa- hoitajan toimintamalli käytössä. Toiminta perustuu kuntouttavaan hoitoon ja asukkaita osallistavaan toimintamalliin.

Hoivayksikkö Pelakuu​

Pelakuu on 18 paikkainen yksikkö, jonka asukkaat tarvitsevat kahden hoitajan avustuksen. Toimintakykyä ja omatoimisuutta tuetaan kuntouttavalla työotteella. Pelakuulla on valmiudet vaativiin haavahoitoihin ja happihoitoon.