Mielenterveys- ja päihdepalvelut​

Mielenterveyspalveluihin kuuluvat ohjaus, neuvonta ja tarpeenmukainen psykososiaalinen tuki, kriisitilanteiden psykososiaalinen tuki sekä kuntoutus- ja asumispalvelut.

Sosiaalihuollon päihdetyöhön kuuluu ohjaus ja neuvonta; päihteiden ongelmakäyttäjille, heidän omaisilleen ja muille läheisilleen suunnatut sosiaalihuollon erityispalvelut; muut päihteettömyyttä tukevat tai päihteiden ongelmakäytön vuoksi tarvittavat sosiaalipalvelut. Raskaana olevalla henkilöllä on oikeus saada välittömästi riittävät päihteettömyyttä tukevat sosiaalipalvelut.  

Nilakan alueen mielenterveys- ja päihdepalvelut

Mielenterveyspalveluihin kuuluvat ohjaus, neuvonta ja tarpeenmukainen psykososiaalinen tuki, kriisitilanteiden psykososiaalinen tuki sekä kuntoutus- ja asumispalvelut.

Sosiaalihuollon päihdetyöhön kuuluu ohjaus ja neuvonta; päihteiden ongelmakäyttäjille, heidän omaisilleen ja muille läheisilleen suunnatut sosiaalihuollon erityispalvelut; muut päihteettömyyttä tukevat tai päihteiden ongelmakäytön vuoksi tarvittavat sosiaalipalvelut. Raskaana olevalla henkilöllä on oikeus saada välittömästi riittävät päihteettömyyttä tukevat sosiaalipalvelut.  

Mielenterveys- ja päihdeongelmat koskettavat monia. Ongelmia voi olla itsellä, perheenjäsenellä tai muulla läheisellä. Ongelmien hoito on sitä helpompaa, mitä varhaisemmassa vaiheessa niihin haetaan apua. Usein luontevinta on hakea ensin apua omalta terveysasemalta, neuvolasta, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollosta tai työterveydestä, mutta yhteyttä voi ottaa myös suoraan esimerkiksi sosiaalihuoltoon. 

Vastaava sosiaalityöntekijä Tuija Savinainen
040 387 9972
tuija.savinainen(at)vesanto.fi

Palveluohjaaja Anu Honkaselkä
044 788 5560
anu.honkaselka(at)vesanto.fi

Nilakan mielenterveys- ja päihdeohjelma

Nilakan kuntien yhteisessä mielenterveys- ja päihdeohjelmassa tarkastellaan alueen palvelujen nykytilaa, nostetaan esille kehittämisen paikat ja kuvataan eri ikäryhmiin kuuluvien asiakkaiden palveluprosesseja hoitopolkujen avulla.

Sen tarkoituksena on toimia oppaana palveluja hakevalle kuntalaiselle. Lisäksi se palvelee kuntien yhteys- ja palvelutietojen käsikirjana työntekijöille ja mielenterveys- ja päihdepalvelujen tietolähteenä jokaiselle Nilakan alueen kuntalaiselle.