Työllisyyden ohjaus

Työllisyysasioiden hoidosta vastaa kunnassa palveluohjaaja. Erityisesti henkilöasiakaspalvelun kohderyhmänä ovat pitkäaikaistyöttömät (yli 300pv työmarkkinatukea saaneet) sekä kuntoutuspalveluiden asiakkaat. Tarvittaessa ohjataan eteenpäin kohdennettuihin palveluihin, kuten KELAn palvelut, mielenterveys- ja päihdepalvelut, yleislääkäripalvelut ja erikoissairaanhoitopalvelut. Tavoitteena on myös löytää mahdollisuuksien mukaan työtä avoimilta työmarkkinoilta.

Palveluohjaajan tehtäviin kuuluu lakisääteinen työllistymistä edistävän yhteistoiminnan (TYP-laki) mukaisten velvoitteiden hoitaminen yhteistyössä Iisalmen TYP-verkoston sekä Pohjois-Savon TE-toimiston kanssa.  Palveluohjaaja tekee myös kuntouttavan työtoiminnan päätökset.

Palveluohjaaja voi auttaa sinulle sopivien ratkaisujen etsimisessä yhteisyössä muiden tahojen kanssa. Vaihtoehtoja voivat olla esimerkiksi:

  • palkkatuettu työ
  • työkokeilu
  • kuntouttava työtoiminta
  • koulutusvaihtoehtojen kartoittaminen
  • kuntoutusvaihtoehtojen kartoittaminen
  • työkyvyn arviointi
  • eläkkeen hakeminen