Työllisyyden ohjaus

Työllisyysasioiden hoidosta vastaa kunnassa palveluohjaaja. Erityisesti henkilöasiakaspalvelun kohderyhmänä ovat pitkäaikaistyöttömät (yli 300pv työmarkkinatukea saaneet) sekä kuntoutuspalveluiden asiakkaat. Tarvittaessa ohjataan eteenpäin kohdennettuihin palveluihin, kuten KELAn palvelut, mielenterveys- ja päihdepalvelut, yleislääkäripalvelut ja erikoissairaanhoitopalvelut. Tavoitteena on myös löytää mahdollisuuksien mukaan työtä avoimilta työmarkkinoilta.

Palveluohjaajan tehtäviin kuuluu lakisääteinen työllistymistä edistävän yhteistoiminnan (TYP-laki) mukaisten velvoitteiden hoitaminen yhteistyössä Iisalmen TYP-verkoston sekä Pohjois-Savon TE-toimiston kanssa.  Palveluohjaaja tekee myös kuntouttavan työtoiminnan päätökset.

Palveluohjaaja voi auttaa sinulle sopivien ratkaisujen etsimisessä yhteisyössä muiden tahojen kanssa. Vaihtoehtoja voivat olla esimerkiksi:

  • palkkatuettu työ
  • työkokeilu
  • kuntouttava työtoiminta
  • koulutusvaihtoehtojen kartoittaminen
  • kuntoutusvaihtoehtojen kartoittaminen
  • työkyvyn arviointi
  • eläkkeen hakeminen

OTA YHTEYTTÄ:

Anu Honkaselkä
Palveluohjaaja
044 788 5560
anu.honkaselka(at)vesanto.fi

Lähetä turvapostia klikkaamalla tästä

 

Maaseutukunnan KOTELO -hanke(ESR) toimii Keiteleen, Pielaveden, Tervon ja Vesannon kunnissa työllistyvyyden, osallisuuden ja toimijuuden vahvistamiseksi.
KOTELO-ohjaajalta saat henkilökohtaista apua ja tukea omaan tilanteeseesi olipa kyse sitten työpaikan etsimisestä, uuteen ammattiin kouluttautumisesta, arjen hallinnasta, alan vaihdosta tai toimeentuloon, asumiseen ja arjenhallintaan liittyvistä haasteista.

Ota rohkeasti yhteyttä!

Vesannon KOTELO-toimipiste
Valokuja 2, 72300 Vesanto

Saara Ylönen
KOTELO-ohjaaja
044 282 5584
saara.ylonen(at)vesanto.fi

www.kotelohanke.fi
Facebook ja Twitter: @kotelohanke