Vammaispalvelut

Vammaispalvelujen tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä. Vammaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jolla vamman tai sairauden johdosta on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista.

Vammaispalveluja ja tukitoimia järjestetään, jos vammainen henkilö ei saa riittäviä ja hänelle sopivia palveluja tai tukitoimia muun lain nojalla.

Vaikeavammaisille järjestettäviä palveluita ovat kuljetuspalvelut, päivätoiminta, henkilökohtainen apu, palveluasuminen ja asunnon muutostyöt. Muita vammaispalveluja ovat mm. sopeutumisvalmennus sekä päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet.

Viherkodin palveluasuminen

Viherkoti on palvelukeskuksen yhteydessä sijaitseva erillinen kehitysvammaisille tarkoitettu 7-paikkainen asumisyksikkö, jossa on oma ohjaushenkilöstö päiväaikaan. Yövalvonta on järjestetty palvelukeskuksen yhteisenä toimintana. Asukkailla on käytössä oma huone, yksikön ja palvelukeskuksen yhteisiä tiloja sekä erillinen piha-alue. Asukkailla on mahdollisuus osallistua yksikön ulkopuoliseen päivätoimintaan. Lisäksi Simokodilla asuvat kehitysvammaiset saavat tarvittaessa asumiseen tukea Viherkodin henkilöstöltä. 

Päivätoiminta

Vammaisten henkilöiden päivätoimintaan kuuluu kodin ulkopuolella järjestetty itsenäisessä elämässä selviytymistä tukeva ja sosiaalista vuorovaikutusta edistävä toiminta.

Vammaisten päivätoimintaa järjestetään pääsääntöisesti maanantaista torstaihin Hovilassa, joka sijaitsee Vesannon keskustassa. Päivätoiminta sisältää mm. liikuntaa, musiikkia, käsitöitä ja pieniä työtehtäviä.