Vapaa-aikatoimen avustukset haettavana 12.3.2021 mennessä

Vesannon kunnan liikuntatoimen yleisavustukset ja kulttuuritoimen kohdeavustukset ovat haettavana sivistyslautakunnan päätöksellä (4§ 26.1.2021) 12.3.2021 mennessä. Talousarviossa avustuksiin on varattu seuraavat määrärahat:

Liikuntatoimi:                               6 500 €

Kulttuuritoimi:                             4 000 €
Avustusta voidaan myöntää vesantolaisille järjestöille.

Lisätietoa:
Liikuntatoimi/nuoriso-ohjaaja Arto Lahtinen (050 387 9969)
Kirjasto-kulttuurisihteeri Sirpa Jäntti (050 387 9968)

Vapaa-aikatoimen avustukset

Kulttuuri -ja liikuntatoimen avustukset ovat haettavissa keväisin ja myönnetään rekisteröidyille yhdistyksille ja rekisteröimättömille yhteisöille (ei yksittäisille henkilöille). Liikuntatoimen avustukset ovat yleisavustuksia ja kulttuuritoimen kohdeavustuksia. Avustushakemukset ovat ladattavissa oheisista linkeistä.

Yleisavustus (liikuntatoimi)
Liikuntatoimen yleisavustukset ovat haettavana 12.3.2021 mennessä. Avustusta voi hakea rekisteröitynyt yhdistys, jolla on ohjattua toimintaa alle 18-vuotiaille. Liikuntatoimi myöntää myös ohjaajapalkkioita. Ohjaajapalkkiot ovat haettavissa neljä kertaa vuodessa vapaamuotoisella hakemuksella, josta ilmenee pidettyjen kerhojen ajankohdat, osallistujamäärä ja vetäjät.

Nuorisotoimen vuoden 2021 avustusmääräraha on varattu käytettäväksi järjestöjen toteuttamaan nuorisotilojen valvontatehtävään ja sitä ei erikseen haeta.

Kohdeavustus (kulttuuritoimi)
Kohdeavustukset on haettavana 12.3.2021 mennessä. Avustusta voidaan myöntää rekisteröidyille yhdistyksille ja rekisteröimättömille yhteisöille (ei yksittäisille henkilöille).
Avustuksen kohde: erilaiset hankinnat, tapahtumat, koulutus-, esiintymis-/kilpailumatkat, toimitilamenot
Avustuskohteessa oltava vähintään 50%:n omavastuuosuus menoista.
Avustuksen käytöstä annettava tilitys (selvitys avustuksen käytöstä (lomake) sekä kopiot tositteista) vuoden loppuun mennessä

Matka-avustus
Matka-avustus myönnetään jo tehdystä liikunta-, nuoriso- tai kulttuurimatkasta tai -retkestä, avustuksen suuruus on 150 euroa, enintään puolet matkakustannuksista.
Matka-avustusta ei haeta lomakkeella – riittää, kun toimittaa kuitin maksetusta matkalaskusta nuoriso-ohjaajalle tai kirjasto-kulttuurisihteerille.
Matka-avustuksia saa 150 euroa/vuosi/järjestö.