Ympäristönsuojelumääräyksiä koskeva kysely

Kyselyyn voi vastata 29.3.2021 saakka. Kyselyyn vastaaminen kestää noin kymmenen minuuttia. Linkki kyselyyn alla olevassa linkissä.

VASTAA YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSIÄ KOSKEVAAN KYSELYYN

Nilakan ympäristölautakunnassa on vireillä ympäristönsuojelulain (527/2014) 202 §:n mukainen ympäristönsuojelumääräysten laatiminen Keiteleen, Tervon ja Vesannon kuntien alueelle. Tavoitteena on laatia yhtenäiset ja päivitetyt ympäristönsuojelumääräykset.

Ennen ympäristönsuojelumääräysten valmistelua, kuntalaisille sekä muille osallisille varataan mahdollisuus antaa palautetta sekä esittää yleisesti ehdotuksia vastaamalla ympäristönsuojelumääräyksiä koskevaan kyselyyn. Kyselyyn pääsette vastaamaan täältä: https://urly.fi/1UTJ

Kyselyyn voi vastata 29.3.2021 saakka. Kyselyyn vastaaminen kestää noin 10 minuuttia. Kiitämme vastauksestanne!

Lisätietoa KLIKKAAMALLA LINKKIÄ
https://vesanto.fi/wp-content/uploads/2021/03/Juliste-kyselysta.pdf