Yritystuet

Yritystukia voit hakea sähköisellä yrityistoiminnan tukihakemuksella.

Sähköiseen hakemukseen

Yritystoiminnan kehittämisavustusten jakoperusteet Vesannolla

Uuden yrityksen perustamispalkkio

Uuden yrityksen perustamispalkkio 1000 €/yritys, mikä maksetaan yhdessä erässä yritystoiminnan käynnistyessä. Yritys voi saada perustamispalkkion myös silloin, kun yritys muuttaa kotipaikkansa ja toimintansa toiselta paikkakunnalta Vesannolle tai uusi yrittäjä aloittaa toiminnan liikkeenluovutuksen, kaupan tai sukupolvenvaihdoksen kautta. Tuki on tarkoitettu yritystoiminnan aloitusvaiheen kertaluontoisiin kuluihin, ei kuitenkaan yrittäjän omiin palkkauskustannuksiin.

Tuki on tarkoitettu yritystoimintaan, jolla pyritään hankkimaan pääasiallinen toimeentulo. Myös kevytyritykset ovat oikeutettuja tukeen.

Uuden yrityksen perustamispalkkion voi saada myös nuorten perustama 4H-yritys, joka toimii esim. nuorten kesätyöllistäjänä.

Toiminta voi olla myös ympärivuotista. Palkkio on 450 €. Tuen saannin edellytyksenä on, että yrityksellä on todistettavasti toimintaa. Nuoren tulee esittää mm. yrityssuunnitelma, jossa kuvaa mitä aikoo tehdä, mitä aikoo hankkia tuella ja miten pyörittää toimintaa.

Toimivan yrityksen kehittämispalkkio

Kun yritys olennaisesti laajentaa tai uudelleensuuntaa toimintaansa, 1000 €/yritys. Tuki on mahdollista hakea 6 kk jälkeen muutoksesta. Tuen ehtona on, että toimenpide tai investointi on selvästi muuttanut yrityksen toimintaa, yritys on ottanut käyttöönsä uusia palveluja tai liiketoimintaa ja muutos on lisännyt työpaikkoja ja/tai myyntiä. Tukeen on mahdollisuus myös maatiloilla mm. silloin, kun tuotantosuunta muuttuu tai tilalla aloitetaan merkittävä lisä-/ sivuelinkeino. Yrityksen on todistettava, että toimenpiteeseen on täytynyt investoida tai tehdä tuotannon ja toiminnan kehittämistä vähintään tukisumman verran (1000 €).

Vesannolla tuotantoon johtavien uutuustutkimusten, keksintöjen ja patenttien tuki

Siltä osin kuin muuta tukea ei ole saatavissa, 50 % kustannuksista, max. 1600 €/ kehittämishanke/ yritys/ vuosi.

Markkinoinnin ja yhteistyön kehittäminen

Yrityksen ensimmäisen markkinointimateriaalin tuotanto mukaan lukien internet-kotisivut, kertaluonteiset markkinointitempaukset, messuille osallistuminen, näkyvyyden oleellinen parantaminen, yritysten yhteismarkkinointitoimenpiteet, kuten promootiot sekä toimintaympäristöön kohdistuvat toimenpiteet, jotka kohentavat yritysilmettä oleellisesti, kuten mainoskylttien uusiminen. Tukea ei ole tarkoitettu tavanomaiseen toistuvaan mainontaan. Tuki on 50 % kuluista max. 1000 €/yritys

Yritysjohdon ja henkilöstön koulutus

Korkeamman laadun, kuten laatujärjestelmien, uuden tuotantosuunnan, toimintatavan, liiketoimintaosaamisen tai menetelmän vaatimaa koulutusta ja seminaariosallistumisia, 50 % kuluista, max. 1000 €/yritys/vuosi. Kulut voivat olla koulutuksesta aiheutuvia osallistumismaksuja, materiaali- ja matka- ja majoituskuluja.

Tuki on mahdollista myöntää koulutukseen, joka tähtää yrittäjyyteen ja on suoritettu ennen yrityksen perustamista. Ao. tapauksessa edellytetään kuitenkin yrityksen perustamista eli koulutustuki maksetaan yrityksen perustamisen jälkeen.

Lakisääteisissä täydennyskoulutuksissa tuki on 100 €/hlö/vuosi (max. 50 % kustannuksista ja max. 1000 €/yritys/vuosi).

Tukea ei myönnetä jo valmiiksi tuettuun koulutukseen (esim. tietyt EU-hankkeiden osana järjestettävät koulutukset). Ulkomaille suuntautuvien koulutusten yhteydessä tuen hakijan tulee esittää matkan koulutussisältö, jonka tulee tukea yrityksen henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittymistä.

Tukea ei myönnetä jo valmiiksi tuettuun koulutukseen (esim. tietyt EU-hankkeiden osana järjestettävät koulutukset). Ulkomaille suuntautuvien koulutusten yhteydessä tuen hakijan tulee esittää tukea haettaessa matkan koulutussisältö, jonka tulee tukea yrityksen henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittymistä.

Maatilojen tuotannon ja toiminnan kehittämistä edistävät toimet

50 % kuluista, max. 1000 €/yritys.

Jaa sivu