Lukio

Vesannon kunnan sivistystoimen strategiaan 2020-2025 kirjattuna visiona on:

  • Hyvinvoivat ja tulevaisuuteensa uskovat lapset ja nuoret
  • Yhteisöllisyyttä tukevat ja tunnetaitoja vahvistavat toimivat palvelut läheisessä kosketuksessa luontoon
  • Viihtyvyyttä, toimeliaisuutta ja hyvinvointia lisäävät vapaa-ajan palvelut
  • Innostava, osaava ja yhdessä toimiva henkilöstö
  • Neuvokkuus muutosten edessä

Lisätietoja lukiosta

Meillä panostetaan ihmisenä kasvamiseen ja kehittymisen tukemiseen, oppimismyönteisyyden ja oppimisvalmiuksien vahvistamiseen sekä laadusta huolehtimiseen. Arvostamme kotiseutuamme ja yhdessä tekemistä. Näemme pienuuden vahvuutena, sillä se mahdollistaa joustavan oppimisympäristöjen kehittämisen ja niistä huolehtimisen yhdessä. Tuttuus, turvallisuus ja positiivinen vuorovaikutus sekä toisten kunnioittaminen ovat tärkeitä työrauhan ja yksilöllisen oppimisen rakennustarpeita.

Lukiomme on hyvää opetusta tarjoava, pieni ja opiskelijalähtöinen. Lukiomme suorittaneet sijoittuvat jatko-opintoihin selvästi maan keskivertoa paremmin.

Opiskelijoiden lukiostamme sanomaa:

  • Joustavat opettajat, jotka tuntevat opiskelijansa
  • Hyvä ilmapiiri
  • Opiskelijoiden mielipidettä kysytään ja heistä jopa pidetään huolta
  • Mahdollisuus monipuoliseen ja tarvittaessa henkilökohtaiseen opetukseen
  • Hyvä kouluruoka, omat tietokoneet ja ilmaiset koulukyydit

Lisätietoa

https://peda.net/vesanto/yhtenaiskoulu

Linkki Wilmaan: https://vesanto.inschool.fi/

Ota yhteyttä

Hallinnollinen rehtori–koulutusjohtaja

Jaana Ruuskanen
050 387 9966
jaana.ruuskanen(at)vesanto.fi

Pedagoginen rehtori

Kimmo Honkanen
050 387 9977
kimmo.honkanen(at)vesanto.fi

Toimistosihteeri

Irja Lindlöf
040 714 3315
irja.lindlof(at)vesanto.fi

Jaa sivu