Työllistämisen kuntalisä

Työllistämisen kuntalisä on työnantajalle myönnettävä tuki vesantolaisen työttömän henkilön työllistämisestä. Kuntalisällä kunta pyrkii vahvistamaan työllistämisen ja työllistymisen mahdollisuuksia.

Elinkeinotoimintaa harjoittavalle hakijalle kuntalisä on vähämerkityksinen tuki eli de minimis -tuki, ja lisän myöntämisessä noudatetaan tähän liittyvää lainsäädäntöä.

Lisätietoa de minimis -tukiehdoista: https://tem.fi/vahamerkityksinen-tuki-eli-de-minimis-tuki

Kuntalisän myöntämiskriteerit

  • Kuntalisää voidaan myöntää yritykselle tai muulle yhteisölle, kuten yhdistykselle, säätiölle, rekisteröidylle uskonnolliselle yhteisölle, seurakunnalle tai kotitaloudelle, joka palkkaa vesantolaisen pitkäaikaistyöttömän henkilön, kun palkattava henkilö saa työmarkkinatukea ja on oikeutettu TE-toimiston myöntämään palkkatukeen.
  • Kuntalisää voidaan myöntää enintään 12 kuukauden ajaksi kerrallaan.
  • Työntekijän palkkauksen tulee perustua työsuhteessa sovellettavaan työehtosopimukseen.
  • Työntekijän viikoittaisen työajan tulee olla vähintään 18 tuntia viikossa.
  • Kuntalisää voidaan myöntää myös oppisopimuskoulutukseen.
  • Kuntalisän enimmäismäärä on 400 € kuukaudessa. Tuen määrä suhteutetaan palkattavan työntekijän työaikaan ja palkkaan. Kuntalisän ja TE-toimiston myöntämän palkkatuen kokonaismäärä ei voi ylittää työllistetystä työnantajalle aiheutuvia palkkakuluja (sivukuluineen).
  • Myönnetty kuntalisä maksetaan työnantajalle toteutuneiden todennettujen erillisellä tilityslomakkeella ilmoitettujen palkkakustannusten perusteella 1-3 kuukauden välein.

Kuntalisä on harkinnanvarainen ja määrärahasidonnainen tuki, jonka myöntämisestä päätetään aina tapauskohtaisesti. Kuntalisän myöntämisestä päättää työllisyysasioista vastaavan palveluohjaajan esityksestä kunnanjohtaja.

Kuntalisän myöntämiskriteerit vahvistetaan vuosittain, ja niihin tehdään tarvittavat muutokset mm. lainsäädännön tai toimintaympäristön muuttuessa.

Kuntalisää hakee työnantaja, ja sitä haetaan sähköisellä lomakkeella. Ennen tuen myöntämistä työnantajan tulee toimittaa kuntaan kopio työntekijän kanssa tehdystä työsopimuksesta sekä TE-toimiston mahdollinen päätös palkkatuesta. Mikäli kuntalisää haetaan oppisopimustyösuhteeseen, tulee työnantajan toimittaa kuntaan myös kopio oppisopimuspäätöksestä.

Työllistämisen kuntalisää haetaan sähköisellä hakemuksella internetissä. Hakulomakkeeseen pääset klikkaamalla alla olevaa painiketta. Hakemus otetetaan käisttelyyn mahdollisimman pian – kuitenkin viimeistään kuukauden sisällä sen saapumisesta.

Lisätietoja:

TTT-hanke
Projektipäällikkö Piia Kuusela
piia.kuusela@vesanto.fi, 044 788 5413

Projektityöntekijä Reea Peltokorpi
reea.peltokorpi@vesanto.fi
044 282 5584

Elinkeinoasiamies Sari Tulila
020 746 4640, sari.tulila(at)savogrow.fi

Klikkaa tästä hakulomakkeeseen.

Jaa sivu