Osallistu ja vaikuta

Kansalaisilla on perustuslain turvaama oikeus osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnan ja oman elinympäristön kehittämiseen. Julkisen vallan tehtävänä on edistää yksilön mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttaa häntä itseään koskevaan päätöksentekoon.

Kuntalain mukaan kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Valtuuston on pidettävä huolta monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen mahdollisuuksista. Oikeus kuntalaisaloitteen tekemiseen kunnan toimintaa koskevissa asioissa on kunnan asukkaalla, kunnassa toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä sekä sillä, joka omistaa tai hallitsee kiinteää omaisuutta kunnassa. Kunnassa vireille tulleet aloitteet käsitellään toimivaltaisessa kunnan viranomaisessa ilman aiheetonta viivytystä. Aloitteen tekijälle ilmoitetaan aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.

Kuntalaisaloitteen voi tehdä sähköisellä lomakkeella, joka aukeaa alla olevasta painikkeesta. Aloitteen voi toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen vesannon.kunta@vesanto.fi tai toimittaa kirjallisena postitse osoitteella Vesannon kunta, Keskustie 5, 72300 Vesanto tai toimittamalla kirjallisen aloitteen suoraan kunnantoimistolle.

Lisätietoja

Kunnanjohtaja Pia Harmokivi
044 282 5590, pia.harmokivi(at)vesanto.fi

Jaa sivu