Vesannon yhtenäiskoulu ja lukio

Toimimme uudessa vuonna 2021 valmistuneessa hirsikoulussa.

Vesannon yhtenäiskoulu

Meillä panostetaan ihmisenä kasvamiseen ja kehittymisen tukemiseen, oppimismyönteisyyden ja oppimisvalmiuksien vahvistamiseen sekä laadusta huolehtimiseen. Arvostamme kotiseutuamme ja yhdessä tekemistä. Näemme pienuuden vahvuutena, sillä se mahdollistaa joustavan leikki- ja oppimisympäristöjen kehittämisen ja niistä huolehtimisen yhdessä. Tuttuus, turvallisuus ja positiivinen vuorovaikutus sekä toisten kunnioittaminen ovat tärkeitä työrauhan ja yksilöllisen oppimisen rakennustarpeita.

Vesannon yhtenäiskoulu on pienellekin oppilaalle sopivasti ihmisen kokoinen, lähellä luontoa toimiva maaseutukoulu. Toimimme turvallisessa ja terveellisessä ja ajanmukaisessa uudessa hirsikoulussa syksystä 2021 alkaen. Meillä voi kulkea opintietä tutussa ja turvallisessa seurassa ensimmäisestä luokasta alkaen aina ylioppilaaksi saakka. Myös päiväkoti ja esikoulu toimivat koulun lähellä.

Koulumme oppimiskäsityksen mukaan oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa oppilaan, opettajan ja toisten oppijoiden kanssa. Opettajan tehtävänä on oppimisen halun sytyttäminen oppilaiden erilaisuutta ymmärtäen. Aikuinen on enemmän asiantuntija ja ohjaaja kuin tiedon jakaja. Arvostamme lasten oikeutta hyvään opetukseen, kasvamista ihmisyyteen ja jokaisen lapsen ainutlaatuisuutta.

Peruskoulun päättyessä tavoitteenamme on varmistaa, että jokaiselle yhdeksäsluokkalaiselle löytyy toisen asteen opiskelupaikka.

Uusi hirsikoulurakennus on valmistui kesän 2021 aikana.

Lisätietoa

https://peda.net/vesanto/yhtenaiskoulu

Linkki Wilmaan: https://vesanto.inschool.fi/

Ota yhteyttä

Vesannon yhtenäiskoulu ja lukio

Koulutie 16 A, 72300 Vesanto

Hallinnollinen rehtori–koulutusjohtaja

Jaana Ruuskanen
050 387 9966
jaana.ruuskanen(at)vesanto.fi

Pedagoginen rehtori

Kimmo Honkanen
050 387 9977
kimmo.honkanen(at)vesanto.fi

Toimistosihteeri

Irja Lindlöf
040 714 3315
irja.lindlof(at)vesanto.fi

Sivistystoimen strategia (pdf) – aukeaa uuteen välilehteen.

Galleria

Jaa sivu