Hallinto ja talous

Kuntastrategia

Kuntastrategia on kunnanvaltuuston hyväksymä strategia, josta kunnan kaikki keskeisin päätöksenteko, suunnittelu ja kehittämien johdetaan. Kuntalain 37 § mukaan kunnassa tulee olla kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnann toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategia tulee tarkistaa vähintään kerran valtuuston toimikauden aikana. Lue lisää kuntastrategiasta.

Kunnan hyvinvointikertomus

Hyvinvointikertomus on tiivis kuvaus hyvinvoinnista ja terveydestä sekä niiden edistämisestä kunnassa. Kunnassa valmistellaan laaja hyvinvointikertomus kerran valtuustokaudessa ja sen tavoitteita ja toimenpiteitä päivitetään vuosittain osana kuntasuunnittelua. Hyvinvointikertomus on kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnittelun, seurannan, arvioinnin ja raportoinnin työväline, joka ohjaa kunnan hyvinvointipolitiikkaa.

Vesannon kunnan laaja hyvinvointikertomus 2017-2021 (aukeaa uuteen välilehteen)

Kunnan hallintosääntö, konserniohje ja sidonnaisuusrekisteri

Hallintosääntö on kunnan hallinnon ja toiminnan keskeinen ohjausväline. Jokaisessa kunnassa ja kuntayhtymässä on oltava hallintosääntö, jonka sisällön määrittelee kuntalain (410/2015) 90 §.

Vesannon kunnan hallintosääntö (aukeaa uuteen välilehteen)

Kunnan konserniohjeella luodaan puitteet omistajaohjaukselle kunnan tavoitteiden mukaisesti. Konserniohje koskee kuntaa ja sen tytäryhteisöjä. Kunnan edustajien tulee pyrkiä siihen, että konserniohjeen periaatteita noudatetaan myös kuntayhtymissä ja kunnan osakkuusyhteisöissä.

Vesannon kunnan konserniohje (aukeaa uuteen välilehteen)

Vesannon kunnan sidonnaisuusrekisteri

Kunnan talous

Vesannon-kunnan-tilinpaatos-2022 (aukeaa uuteen välilehteen)

Vesannon kunnan talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2023-2025 (aukeaa uuteen välilehteen)

Tilintarkastuskertomus 2022 (aukeaa uuteen välilehteen)

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2022 (aukeaa uuteen välilehteen)

Jaa sivu