Varhaiskasvatus

Lapselle tarjotaan mahdollisuuksien mukaan päivähoitoa vanhempien toivomassa muodossa kokopäivä- tai osapäivähoitona joko perhepäivähoidossa tai päiväkodissa. Vanhemmat voivat hakea lapselleen kunnan järjestämää päivähoitoa ympäri vuoden, hoitaa lastaan kotihoidontuella tai järjestää päivähoidon yksityisen hoidon tuen turvin.

Varhaiskasvatuksen vaihtoehdot

Lapselle tarjotaan mahdollisuuksien mukaan varhaiskasvatusta vanhempien toivomassa muodossa kokopäivä- tai osapäivähoitona joko perhepäivähoidossa tai päiväkoti Esikossa. Vanhemmat voivat hakea lapselleen kunnan järjestämää varhaiskasvatusta ympäri vuoden, hoitaa lastaan kotihoidontuella tai järjestää päivähoidon yksityisen hoidon tuen turvin.

Oikeus varhaiskasvatukseen

Jokaisella lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen lapsen tarpeen mukaan vanhempainrahakauden päättymisestä esiopetuksen alkamiseen saakka. Varhaiskasvatuksen laajuuteen ei vaikuta, onko lapsen vanhempi työttömänä, perhevapaalla tai hoitovapaalla perheen muun lapsen hoidon vuoksi.

Lapsen saapuessa varhaiskasvatukseen laaditaan hänelle yksilöllinen varhaiskasvatussuunnitelma yhdessä lapsen ja huoltajien kanssa. Lapsen kasvatusta, hoitoa ja opetusta ohjaa Nilakan kuntien yhteinen varhaiskasvatussuunnitelma (1.8.2017).

Yksilöllinen tuki

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on lapsen tasapainoisen kasvun, kehityksen ja oppimisen edistäminen.

Tasapainoisen kehityksen turvaamiseksi lapsi voi jossain vaiheessa tarvita tehostettua tai erityistä tukea. Huoli tuen tarpeesta on voinut herätä kotona, neuvolassa tai päivähoitopaikassa.

Tukitoimet aloitetaan heti kun tuen tarve on havaittu. Tuki suunnitellaan yhdessä vanhempien sekä lasta tutkivien ja kuntouttavien tahojen kanssa.

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja on varhaiskasvatuksen asiantuntija ja koordinoija, joka osallistuu lapsen tuen tarpeen arviointiin, kuntoutuksen suunnitteluun ja seurantaan sekä konsultoi lapsen vanhempia ja varhaiskasvatuksen henkilöstöä.

Vesannon kunnassa varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtävät on liitetty yhteen varhaiskasvatuksen opettajan virkaan. Käytännössä varhaiskasvatuksen opettajan työpanoksesta 20% eli yksi päivä viikossa käytettään erityisopettajan tehtäviin koko varhaiskasvatuksen osalta.

Perhepäivähoito

Perhepäivähoito on kodinomaista, pienessä ryhmässä tapahtuvaa varhaiskasvatusta, jossa korostuvat perushoito ja leikki. Perhepäivähoidossa tavoitteena on lapsen kokonaisvaltainen hyvinvointi, mikä saavutetaan tiiviillä vuoropuhelulla lapsen huoltajan kanssa. Kunnassa toimii tällä hetkellä yksi kotona työskentelevä perhepäivähoitaja.

Yhteystiedot

Varhaiskasvatusjohtaja
Mari Jääskeläinen
050 387 9951
mari.jaaskelainen(at)vesanto.fi

Varhaiskasvatuksen opettaja/ varhaiskasvatuksen erityisopettaja (VEO)
Suvi Hytönen
044 7885427
suvi.hytonen@vesanto.fi

Käynti- ja postiosoite:
Koulutie 16, 72300 Vesanto

Päivähoitotoimisto avoinna
ma-pe klo 9-15

Tärkeitä linkkejä

Varhaiskasvatuksen vaihtoehdot

Alle kouluikäisten lasten vanhemmilla on mahdollisuus valita erilaisia päivähoitopalveluja:

Jaa sivu