You are currently viewing Huttusen ja Strandmanin apurahat haettavaksi 31.10.2023 mennessä.

Huttusen ja Strandmanin apurahat haettavaksi 31.10.2023 mennessä.

Vesannon Kehittämissäätiö julistaa Tri Huttusen ja opettajien Aili ja Väinö Strandmanin opintorahastoista jaettavat apurahat haettavaksi 31.10.2023 mennessä.

Apurahaa voivat hakea vesantolaiset nuoret (enintään 29 v.) peruskoulun tai lukion jälkeen tapahtuvaa ammattiin johtavaa opiskelua varten.

Apurahaa anotaan lomakkeella, jota on saatavana sähköpostitse osoitteesta tiina.korhonen@tilasiemen.fi

Molempien rahastojen jaettava rahamäärä yhdistetään, joten kukin anoja täyttää vain yhden lomakkeen. Anomus on jätettävä Kehittämissäätiön hallitukselle: sähköpostiin tiina.korhonen@tilasiemen.fi tai postitse Vesannon kehittämissäätiö/Tiina Korhonen, Vesijärventie 100, 72380 Horontaipale

Anomukseen on liitettävä hakemuslomakkeessa mainitut selvitykset. Hakemukset liitteineen tulee toimittaa määräaikaan mennessä.

VESANNON KEHITTÄMISSÄÄTIÖN HALLITUS