You are currently viewing Jätehuoltomääräykset uudistetaan

Jätehuoltomääräykset uudistetaan

Savo-Pielisen jätelautakunta valmistelee jätehuoltomääräysten uudistusta, jonkatavoitteena on lisätä kierrätystä, parantaa jätteiden keräyksen ja kuljetusten toimivuutta sekä edistää kompostointia. Muutoksia esitetään mm.

– Kierrätettävien jätteiden keräysvelvoitteisiin

– Kompostointisääntelyyn

– Jäteastioiden tyhjennysväleihin

– Jätteenkuljetusaikoihin

– Saostus- ja umpisäiliölietteiden jätehuoltoon

Voit vaikuttaa muutoksiin kertomalla mielipiteesi määräysluonnoksesta 31.8.2022 mennessä. Luonnoksen ja lisätietoja mielipiteen esittämisestä löydät osoitteesta www.jatelautakunta.fi/kuulutukset