Kesätyöntekijöiden työllistyminen yritykseen tai kotitalouteen

Vesannon kunta tukee vesantolaisia yrityksiä sekä kotitalouksia kesätyöpaikan
järjestämisessä vesantolaisille nuorille ajalla 1.6. 31.8.2023.
Työllistettävän pitää olla vesantolainen tai Vesannolla asuva.
Kesätyöpaikkatuen piiriin kuuluvat vuonna 2004-2007 syntyneet vesantolaiset
nuoret. Tukea maksetaan vain kerran yhtä nuorta kohden, eikä työnantaja
saa saada kesätyöntekijän palkkaukseen muuta tukea, esim. TE-toimiston
palkkatukea. Työsuhteen keston tulee olla vähintään 15 työpäivää, josta
työnantajalle maksetaan tukea 500 / nuori.
Työnantajan tulee maksaa palkkaa sekä huolehtia lakisääteisistä sosiaali- ja
eläkemaksuista. Nuorten työajan tulee olla väh. 30 h / vko. Tuki myönnetään
hakujärjestyksessä, tasapuolisuus huomioiden. Myönnetystä tuesta lähetetään
kirjallinen päätös.
Työnantaja tekee nuoren kanssa kirjallisen työsopimuksen, maksaa palkan
ja antaa työsuhteen päättyessä työtodistuksen. Tuki maksetaan työnantajalle
jälkikäteen tositteita vastaan. Työnantajan on haettava tuki kunnalta
30.11.2023 mennessä (hakemuksen viimeinen jättöpäivä kuntaan
30.11.2023). Tuen maksamista varten työnantajan tulee toimittaa kopio työtodistuksesta,
josta käy ilmi työllistetyn henkilötiedot, työtehtävät sekä työsuhteen
ajankohta ja -kesto. Lisäksi työnantajan on toimitettava todiste palkanmaksusta
ja maksetuista sosiaali- ja eläkemaksuista.
Mahdolliset lisämäärärahatarpeet käsitellään syksyllä 2023 lisätalousarvion
yhteydessä.

Avaa tästä OHJE KESÄTYÖNTEKIJÄN PALKKAAMISESTA.

lisätietoa:

Sari Tulila
elinkeinoasiamies
Tervo ja Vesanto
Kehitysyhtiö SavoGrow Oy
p. 0207 464 640
sari.tulila@savogrow.fi