You are currently viewing Kiitos Reiskoista!

Kiitos Reiskoista!

Reiskojen pääpuuhaajat Aki Sirén, Minna Back-Hytönen, Mauno Huttunen ja Juha Puttonen saivat kiitokset Vesannon kunnalta 29.8.2022 ennen kunnanvaltuuston istuntoa.

Vesannon kunta haluaa kiittää kaikkia Reiskojen järjestämiseen osallistuneita vapaaehtoisia huikean tapahtuman mahdollistamisesta. Talkooväki näytti jälleen voimansa! KIITOS!