Koronatiedote 21.12.2021

TÄMÄN HETKEN TILANNE VESANNOLLA, LÄHIALUEILLA JA POHJOIS-SAVON MAAKUNNASSA

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueellinen koronaepidemian torjunnan koordinaatioryhmä toteaa tiedotteessaan 20.12.2021, että epidemiatilanne maakunnassa on selvästi kiihtynyt. Suurin osa viime aikaisista tapauksista on todettu lapsilla. Valtaosa vakavan koronainfektion riskissä olevista pohjoissavolaisista on suojattu rokotuksin, eikä sairaanhoito ole maakunnan alueella toistaiseksi kuormittunut. Koordinaatioryhmän tilannearvion mukaan Pohjois-Savon arvioidaan olevan epidemian leviämisvaiheessa.

Keiteleen, Tervon ja Vesannon kuntien yhteinen alueellinen varautumisryhmä on todennut kokouksessaan 21.12.2021, että koronatilanne Vesannolla ja lähikunnissa on edelleen rauhallinen, eikä uusia tartuntoja ole ilmaantunut. Rokottaminen etenee hyvin, ja valtaosa iäkkäistä ja riskiryhmiin kuuluvista kuntalaisista on saanut jo kolmannen rokoteannoksen.

Vakavaa sairastumista ehkäistään parhaiten lisäämällä kaikkien aikuisten ensimmäisten ja toisten rokoteannosten kattavuutta ja antamalla tehosteannoksia riskiryhmille. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on suositellut yli 60-vuotiaiden kolmannen rokotteen aikaistamista siten, että sen voisi ottaa 3-4 kuukauden kuluttua toisesta rokotteesta. Tammikuun alkuun ollaan järjestämässä walk in -rokotuspäiviä kaikille terveysasemille.

Hengitystieoireisena on tärkeää välttää muiden altistamista tartunnalle sekä käyttää kotitestiä varsinkin, jos tietää altistuneensa koronalle. Tärkeitä keinoja tartuntojen torjumiseksi ovat yhä edelleen hyvä yskimis- ja käsihygienia.

Alueellinen koronaepidemian torjunnan koordinaatioryhmä suosittelee kasvomaskin käyttöä kodin ulkopuolella aina, kun etäisyyksiä ei voi ylläpitää. Maskia voi käyttää hengitystieoireisena myös silloin, kun tavataan iäkkäitä tai muuten terveydentilaltaan hauraita sukulaisia joulun aikaan.

ITÄ-SUOMEN ALULEHALLINTOVIRASTON MÄÄRÄYS 21.12.2021

Itä-Suomen aluehallintovirasto on 21.12.2021 antamallaan päätöksellä kieltänyt Itä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon kuntien alueilla kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 50 henkilöä. Määräykset yleisötilaisuuksien henkilömäärän rajoituksista koskevat myös ravintoloissa järjestettyjä tilaisuuksia. Yleisötilaisuuksien osalta 50 osallistuvan henkilön rajoitusta ei kuitenkaan tarvitse noudattaa, mikäli tilaisuuden järjestäjä ottaa käyttöön koronapassin ja edellyttää sen esittämistä tilaisuuteen saapumisen yhteydessä kaikilta 16-vuotiailta ja sitä vanhemmilta asiakkailta ja toimintaan osallistuvilta. Tämä määräys on voimassa ajalla 23.12.2021-9.1.2022.

Edelleen aluehallintovirasto velvoittaa Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella toimijoita järjestämään yleisölle avoimien ja rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen tilojen käytön siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä. Toimija voi toteuttaa velvoitteensa asiakasmäärää rajoittamalla, asiakaspaikka- tai tilajärjestelyin taikka muulla toimintansa erityispiirteet huomioon ottavalla tavalla. Tämä määräys on voimassa 23.12.-31.12.2021 välisenä aikana.

Päätöksessä tarkoitettuja yleisölle avoimia tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettuja tiloja ovat:

 1. sisätilat, joita käytetään yli 10 asiakkaan tai osallistujan samanaikaiseen oleskeluun,
 2. alueellisesti ja toiminnallisesti rajatut ulkotilat, joita käytetään samanaikaiseen yli 50 asiakkaalle tai osallistujalle suunnattuun tarkoitukseen ja joiden käyttämisestä kyseiseen toimintaan toiminnan järjestäjä vastaa tiettynä ajankohtana sekä
 3. tilat, joita asiakas- tai osallistujamäärästä riippumatta käytetään
  1. joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaa, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisätilat sekä kuntosalit ja muut vastaavat sisäliikuntatilat,
  2. yleiset saunat sekä uimahallien, maauimaloiden ja kylpylöiden allastilat sekä niiden välittömässä yhteydessä olevat pukuhuonetilat,
  3. tanssipaikat sekä kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin tai muuhun vastaavaan ryhmäharrastustoimintaan käytettävät tilat,
  4. huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhojen sisätilat,
  5. sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat,
  6. kauppakeskusten yleiset oleskelutilat pois lukien vähittäiskaupan liiketilat ja palvelujen tarjoamiseen käytettävät tilat sekä kulku niihin.

Määräys velvoittaa seuraavia tilojen hallinnasta vastaavia ja niitä toiminnassaan käyttäviä toimijoita:

 1. yksityiset yhteisöt, säätiöt ja muut oikeushenkilöt pois lukien majoitus- ja ravitsemustoiminnasta annetun lain tarkoittamat ravitsemistoiminnan harjoittajat,
 2. yksityiset elinkeinonharjoittajat,
 3. kunnat ja kuntayhtymät,
 4. uskonnolliset yhdyskunnat,
 5. julkisoikeudelliset laitokset.

Tämä määräys ei koske oppilaitosten toimintaa, varhaiskasvatusta, ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa. Tilojen käyttöön liittyvä päätös ei koske myöskään ravintoloita, joita koskevista rajoituksista päättää valtioneuvosto.

Toiminta edellä kuvatuissa tiloissa ja tilanteissa on siis järjestettävä siten, että lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä. Riskiä voi alentaa esimerkiksi edellyttämällä kasvomaskin käyttöä, tehostamalla ilmanvaihtoa, rajoittamalla asiakasmäärää, porrastamalla kävijöiden osallistumista tai sijoittelemalla asiakaspaikat aiempaa väljemmin. Tilojen käyttöä koskeva määräys koskee myös esimerkiksi lasten ja nuorten harrastustoimintaa. AVI:n päätös ei kuitenkaan estä harrastamista, vaan toimintaa voi edelleen jatkaa terveysturvallisuustoimia lisäämällä.

AVI:n määräyksen mukaan toimijan pitää tehdä kirjallinen suunnitelma siitä, millä toimilla se estää asiakkaiden tai osallistujien välisen lähikontaktin aiheuttamaa tartuntariskiä. Suunnitelma on pidettävä asiakastiloissa asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien nähtävillä.

Riippumatta siitä, onko koronapassi käytössä, pitää asiakas- ja yleisötiloissa lisäksi noudattaa yleisiä hygieniavaatimuksia, jotka koskevat tehostettua tilojen ja pintojen puhdistamista sekä mahdollisuutta käsien puhdistamiseen ja riittävän etäisyyden pitämiseen.

Itä-Suomen aluehallintoviraston päätös on luettavissa kokonaisuudessaan internetissä osoitteessa https://avi.fi/yleistiedonannot-ita-suomi.

Jaa sivu