Koronatilanne rauhallinen – kokoontumisrajoitukset jatkuvat

Koronatilanne on Pohjois-Savon maakunnan alueella rauhallinen ja olemme perustasolla. Nilakan kuntien alueella ja Vesannolla olemme säästyneet tartunnoilta. Edelleen on tärkeää noudattaa rajoituksia ja annettuja ohjeistuksia. Vastuullisesti toimimalla voimme kaikki vaikuttaa siihen, että tilanne pysyy hyvänä jatkossakin.

Myös rokotukset etenevät, ja hieman useampi kuin joka neljäs vesantolainen on saanut ensimmäisen rokoteannoksensa. Nilakan alueen kunnissa lähes kaikki yli 70-vuotiaat on rokotettu.

Itä-Suomen aluehallintovirasto on jatkanut 17.3.2021 tekemällään päätöksellä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten osallistujamäärän rajoittamista alueellamme. Yli 20 henkilön yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten järjestäminen on edelleen kielletty 22.4.2021 saakka.

Yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu alle 20 henkilöä, voidaan järjestää sillä edellytyksellä, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen antaman ohjeistuksen mukaisesti. Tilaisuuksiin voi osallistua vain oireettomana. Kaikkien tilaisuuksiin osallistuvien tulee noudattaa hygieniakäytäntöjä ja huolehtia turvavälien säilymisestä. Tilaisuuden järjestäjän tulee THL:n suosituksen mukaisesti suositella kasvomaskien käyttöä. Turvavälien ylläpitämisen mahdollisuus tulee turvata. Henkilömäärä tulee rajata siten, että henkilöiden tai seurueiden väliin jää vähäintään 2 metriä.

Aluehallintovirasto painottaa, että rajoituksissta on hyötyä vain silloin, kun niitä noudatetaan vastuullisesti. Toimimalla oikein voimme yhdessä pitää huolen siitä, että tartuntatautitilanne alueellamme ei pääse pahenemaan.

Aluehallintoviraston tiedote 17.3.2021 annetusta päätöksestä:
https://avi.fi/tiedote/-/tiedote/69903780

OKM:n ja THL:n ohje koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten yhteydessä sekä julkisten tilojen käytössä:
https://minedu.fi/documents/1410845/22330894/Ohje+yleis%C3%B6tilaisuuksiin+yleisiin+kokoontumisiin+ja+julkisten+tilojen+k%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n+21.9.2020.pdf/bef30f76-8187-9d78-1444-bb0686c8eeb6?t=1613039012306