Kunnanvaltuusto

Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Se vastaa strategisesta päätöksenteosta ja koko kuntakonsernin tavoitteiden asettamisesta, toiminnan ja talouden tasapainosta ja toiminnan arvioinnista. Vesannon kunnan ylintä päätösvaltaa käyttää 21-jäseninen valtuusto, jonka jäsenet valitaan joka neljäs vuosi järjestettävillä vaaleilla.

Valtuuston kokoukset ovat kaikille avoimia. Kokouksista ilmoitetaan ennen kokousta kunnan nettisivuilla kuulutukset-osion alla, kunnan virallisessa ilmoituslehdessä ja kunnantalon ilmoitustaululla. Kunnanjohtaja on läsnä valtuuston kokouksissa ja kokousten sihteerinä/pöytäkirjanpitäjänä toimii kunnansihteeri.

Vesannon kunnanvaltuusto

2017 - 2021

Puheenjohtajat

Puheenjohtaja

Forss Markku, KESK
040 680 7818, markku.forss(at)vesanto.fi

I varapuheenjohtaja

Kuhmonen Tuomas, KESK
tuomas.kuhmonen(at)gmail.com

II varapuheenjohtaja

Hanne Mantere, SDP
hanne.mantere(at)gmail.com 

 

Varavaltuutetut

Alviste Toomas, KOK

Huuskonen Anneli, SDP 

Huuskonen Sirje, KOK

Hänninen Satu, KESK   

Liimatainen Terhi, KESK   

Luttinen Venla, KESK  

Markkanen Anne, KESK  

Oittinen Tapani, SDP  

Sauhke Pentti, SDP  

Turunen Markku, KESK

Valtuutetut

Back-Hytönen Minna, KESK
backhytonenminna(at)gmail.com

Haapamaa Hannu, KESK
hanski.haapamaa@gmail.com

Haatainen Heikki, KESK
heikkihaatainen(at)hotmail.com

Huttunen Esko,  KESK 
esko.huttunen(at)vesanto.fi

Huuskonen Tero, PS
tero.huuskonen1(at)outlook.com

Jäntti Eeva, KESK
e_jantti(at)hotmail.com

Korhonen Osmo, KESK
osmo.ekopelle(at)gmail.com

Koskinen Jaana, KESK
jaanakoskinen74(at)gmail.com

Kukko Riitta, SDP
riitta.kukko(at)gmail.com

Laitinen Uolevi, KESK
uolevi.laitinen(at)gmail.com

Liimatainen Mirja, KESK
mirjaliimatainen@hotmail.com

Minkkinen Olli, KESK
oloveroo(at)gmail.com

Mäki Raimo, PS
tulkkipalvelut(at)outlook.com

Mäklin Pekka, SDP
pekka.maklin(at)outlook.com

Pakarinen Kalevi, KESK
einokalevi.pakarinen(at)gmail.com

Pisto Seija, SDP
seija.pisto(at)vesanto.fi

Salo Kimmo, KOK
kimmo.salo(at)vesanto.fi