Kysely liikuntaharrastustoiminnan järjestäjille Vesannolla

Kyselyn tarkoituksena on koota tietoa liikuntaharrastuksista Vesannolla sekä näin hahmottaa kokonaiskuvaa paikkakunnan nykyisestä harrastustoiminnasta.

Tietojen pohjalta voidaan koota tämänhetkinen viikkokalenteri (kevätkausi) liikuntaharrastuksista sekä kehittää toimintaa jatkossa yhdessä. Viikkokalenteriin on tarkoitus laittaa kausittain jatkuvat viikoittaiset harrastukset omille kohderyhmilleen. Viikkokalenterin avulla eri liikuntaharrastuksia voidaan myös mainostaa yhdessä sekä ohjata kuntalaisia harrastusten pariin.

Ilmoitetun toiminnan tulee olla avointa kohderyhmälle. Ilmoitetun toiminnan ei tarvitse kuitenkaan olla maksutonta.

Tietoja pyydetään liikuntaharrastusten järjestäjiltä 20.3.2024 mennessä. Lisätietoja löytyy lomakkeelta.

https://forms.gle/4EDrAW7pRNz6W6cy9