Ilmoittautuminen esiopetukseen alkanut!

Esiopetus

Esiopetusta annetaan vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista. Jokaisella lapsella on velvollisuus osallistua esiopetukseen ja vastuu osallistumisesta on huoltajilla. Esiopetus edistää ja tukee lapsen kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä mahdollistaa joustavan siirtymisen esiopetuksesta kouluun. Jokaiselle lapselle tehdään yhdessä vanhempien kanssa lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma.

Esiopetusta annetaan päivittäin klo 8.30-12.30 päiväkoti Esikossa. Esikoululaisella on mahdollisuus esiopetuksen lisäksi päivähoitoon lapsen huoltajien työn tai opiskelun perusteella. ks. Asiakasmaksut. Materiaali tulossa.

 

Esiopetuksen työ- ja loma-ajat lv. 2022 - 2023

Esikoulu alkaa 15.8.2022 ja päättyy 26.5.2023

Syysloma: 17.10.2022- 23.10.2022 ( viikko 42)

Joululoma: 16.12.2022- 08.01.2023

Talviloma: 06.03.2023-12.03.2023 (viikko 10)