Ilmoittautuminen esiopetukseen alkanut!

Esiopetus

Esiopetusta annetaan vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista. Jokaisella lapsella on velvollisuus osallistua esiopetukseen ja vastuu osallistumisesta on huoltajilla. Esiopetus edistää ja tukee lapsen kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä mahdollistaa joustavan siirtymisen esiopetuksesta kouluun. Jokaiselle lapselle tehdään yhdessä vanhempien kanssa lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma.

Esiopetusta annetaan päivittäin klo 8.30-12.30 päiväkoti Esikossa. Esikoululaisella on mahdollisuus esiopetuksen lisäksi päivähoitoon lapsen huoltajien työn tai opiskelun perusteella. ks. Asiakasmaksut. Materiaali tulossa.

 

Esiopetuksen työ- ja loma-ajat lv. 2020 - 2021

Esikoulu alkaa 18.8.2020 ja päättyy 28.5.2021

Syysloma: 12.10. – 18.10.2020 (viikko 42)

Joululoma: 19.12.2020 – 10.1.2021

Talviloma: 8.3. – 14.3.2021 (viikko 10)

Vapaapäivä: pe 14.5.2021