Ilmoittautuminen esiopetukseen alkanut!

Esiopetus

Esiopetusta annetaan vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista. Jokaisella lapsella on velvollisuus osallistua esiopetukseen ja vastuu osallistumisesta on huoltajilla. Esiopetus edistää ja tukee lapsen kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä mahdollistaa joustavan siirtymisen esiopetuksesta kouluun. Jokaiselle lapselle tehdään yhdessä vanhempien kanssa lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma.

Esiopetusta annetaan päivittäin klo 8.30-12.30 päiväkoti Esikossa. Esikoululaisella on mahdollisuus esiopetuksen lisäksi päivähoitoon lapsen huoltajien työn tai opiskelun perusteella. ks. Asiakasmaksut. Materiaali tulossa.

 

Esiopetuksen työ- ja loma-ajat lv. 2023 - 2024

Esikoulu alkaa 14.8.2023 ja päättyy 24.5.2024

Syysloma: 16.10.2023- 22.10.2023 ( viikko 42)

Joululoma: 23.12.2023- 07.01.2024

Talviloma: 04.03.2024-10.03.2024 (viikko 10)