Keskusvaalilautakunta

Keskusvaalilautakunta huolehtii vaalien yleisjärjestelyistä kunnassa. Kuntavaaleissa se huolehtii lisäksi ehdokasasettelusta ja tuloksen laskennasta. 

Keskusvaalilautakunta 2017-2021

Puheenjohtaja
Veli Pulkkinen
040 076 5119
pulkkinen.veliantero(at)gmail.com

Jäsenet
Mirja Korhonen
Juha Laitinen
Pekka Mäklin
Eino Räsänen

Sihteeri
Hanne Mantere
040 714 3304 tai 044 088 5401
hanne.mantere(at)vesanto.fi

Perusturvalautakunta

Perusturvalautakunta vastaa laissa kunnan tehtäväksi säädettyjen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisestä, etsivästä nuorisotyöstä ja nuorten työpajatoiminnasta ja työpaja- ja työtoiminnasta. Vesannon kunnan perusturvalautakunnassa on 5 jäsentä. Lautakunnan asioiden esittelijänä ja sihteerinä toimii perusturvajohtaja. 

Perusturvalautakunta 2019-2021

Puheenjohtaja
Haatainen Heikki
040 567 4722, heikkihaatainen(at)hotmail.com

Varapuheenjohtaja
Liimatainen Mirja
mirjaliimatainen(at)hotmail.com

Jäsenet
Haapamaa Hannu
hanski.haapamaa(at)gmail.com
Mantere Hanne
hanne.mantere(at)gmail.com
Laitinen Uolevi
uolevi.laitinen(at)gmail.com

Esittelijä
Vs. perusturvajohtaja Maija-Leena Huuskonen
maija-leena.huuskonen(at)vesanto.fi

Sivistyslautakunta

Sivistyslautakunta vastaa varhaiskasvatuksesta, opetustoimesta, nuoriso-, liikunta-, kulttuuri-, ja kirjastopalveluiden järjestämisestä. Vesannon kunnan sivistyslautakuntaan kuuluu 5 jäsentä. Lautakunnan asioiden esittelijänä ja sihteerinä toimii hallinnollinen rehtori – sivistystoimenjohtaja.

Sivistyslautakunta 2019-2021

Puheenjohtaja
Back-Hytönen Minna 
050 405 5892, backhytonenminna(at)gmail.com

Varapuheenjohtaja
Minkkinen Olli
oloveroo(at)gmail.com

Jäsenet
Jäntti Eeva
e_jantti(at)hotmail.com
Mantere Hanne
hanne.mantere(at)gmail.com
Salo Kimmo
kimmo.salo(at)vesanto.fi

Esittelijä
Hallinnollinen rehtori – sivistystoimenjohtaja
Jaana Ruuskanen
jaana.ruuskanen(at)vesanto.fi

Tarkastuslautakunta

Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja tarkastuksen järjestämistä varten. Vesannon kunnan tilintarkastusyhteisö on BDO Audiator Oy. Vastuullisena tilintarkastajana toimii HT, JHT Lilja Koskelo.

Tarkastuslautakunta 2017-2021

Puheenjohtaja
Osmo Korhonen
040 565 5467, osmo.korhonen(at)pp.inet.fi

Varapuheenjohtaja
Koskinen Jaana
jaanakoskinen74(at)gmail.com

Jäsenet
Toomas Alviste
toomas.alviste(at)sepa.fi
Simonen Anneli
annelilsimonen(at)gmail.com

Muut lautakunnat

Keiteleen, Tervon ja Vesannon kuntien yhteistä ympäristölautakuntaa isännöi Keiteleen kunta. Ympäristölautakunnan pöytäkirjat, jäsenlistat ja muut materiaalit löydät alla olevasta linkistä.

https://www.keitele.fi/fi/Hallinto-ja-talous/Paatoksenteko/Lautakunnat/Ymparistolautakunta

 

Tervon, Vesannon, Suonenjoen, Rautalammin, Pielaveden ja Keiteleen kuntien yhteistä ympäristöterveyslautakuntaa isännöi Keiteleen kunta. Ympäristöterveyslautakunnan pöytäkirjat, jäsenlistat ja muut materiaalit löydät alla olevasta linkistä.

https://www.tervo.fi/ymparistoterveyslautakunta

Maaseutuhallinnon yhteistoimointa-alueen yhteistä maaseutulautakuntaa hallinoi Siilijärven kunta.

https://www.siilinjarvi.fi/elinvoima-ja-yrittaminen/maaseutupalvelut/maaseutulautakunta/