Markku Forss: KUNNANVALTUUSTON MUISTUTUS

Kunnanvaltuutetun työ on antoisaa, ristiriitaista ja vastuullista, koska se on työtä kuntalaisten hyvän tulevaisuuden hyväksi. Todellisuudessa huominen tehdään tänään. Kunnanvaltuutetut ovat kuntalaisten itse vaaleilla valitsemia henkilöitä hoitamaan kunnan omaisuutta ja yhteisiä asioita. Kunnan omistavat kuntalaiset ja valtuutetut virkamiesjohdon kanssa yhdessä hallinnoivat sitä parhaan kykynsä mukaan. Jokainen valtuutettu on erilainen ja he edustavat eri arvoja, erilaisella koulutuksella, erilaisella kokemuksella ja kommunikoivat eri termein ja painotuksin. Poliittinen keskustelu tulee ymmärtää moniääniseksi luovaksi keskusteluksi, ei riitelyksi.

Valtuuston perusrakennetta on erilaisuus ja vastakohtaisuus ja siihen kuuluu eri asioiden korostaminen ja arvolataukset, mutta tavoite on kaikilla sama, kuntalaisten paras. Suomalaisessa kunnallishallinnossa nojataan vankasti Max Weberin käsityksiin byrokratiasta ja hallinnosta sekä siihen, että arvojen moninaisuus on voimavara päätöksenteossa. Mutta se edellyttää virkavastuullista asioiden valmistelua ja toimeenpanoa, jonka tekevät viranhaltijat. Poliittinen prosessi käsittelee/jauhaa keskustelujen erilaiset tavoitteet ja arvolataukset yhteiseksi päätökseksi, johon kaikki voivat samaistua. Näin syntyy legitiimipäätös, jota noudatetaan, kunnioitetaan ja johon sitoudutaan yhdessä. Poliittisia päätöksiä tekevät vain vaaleilla valitut.

Kuntatalous on viime vuosina edennyt kriisistä kriisiin ja aina on jotenkin selviytynyt. Mutta 2020-luvun puolivälistä lähtien alkaa pienissä kunnissa jyllätä rakenteelliset ongelmat, ilmastopolitiikka sekä väestökadon tuomat muutokset. Nykyiset ja tulevat kriisit nopeuttavat kunnan toiminnan muutoksia. Esimerkiksi koronapandemia on tuonut esille fossiilitalouden useat ongelmat, joista merkittävin on ilmastonmuutos ja sen seuraukset. Mitä kaikkea yhteiskunnalliset monet muutokset tulevatkaan vielä vaatimaan? Se nähdään ja koetaan lähivuosina. Näyttää selvältä, että fossiilitalouden on loputtava. Kun fossiilitalous Euroopassa vähenee ennen loppuaan, maailmanjärjestys tulee muuttumaan rajusti. Tällöin joudumme asettamaan rajat väestön ja kulutuksen kasvulle, mutta myös ”rajattomuuden ajatukselle”.Tämän päivän päätökset ja arvomuutokset tulevat muokkaamaan jo lähitulevaisuuttamme ja käsityksiämme normaalista.Tieto yhdistettynä ymmärrykseen oikealla hetkellä on osaamista. Huolellinen valmistelu kokouksissa käsiteltäviin asioihin ja päätösten syyseuraussuhteiden tiedostaminen on välttämätöntä.

Valtuutetun huoneentaulu:

  1. Muista, että kunnanhallinto perustuu kansanvaltaan. Valta on sinulla lainassa kuntalaisilta ja sinun on käytettävä sitä vain heidän parhaakseen.
  2. Älä ole organisaatiosi tai puolueesi ”vanki”, vaan vaali kuntayhteisösi etua.
  3. Ole oikeudenmukainen ja tasapuolinen. Luota kuntalaisiin ja anna heille mahdollisuus rakentaa omaa elämäänsä näköisekseen. Yhteisöllisyys on vahva voima muutoksissa.
  4. Kuuntele ihmisiä, heiltä saat ainekset päätöksentekoon. Sinun tehtäväsi on sovittaa erilaiset näkemykset yhteen.
  5. Muista, että kenellekään ei ole suotu oikeassa olemisen yksinoikeutta. Jokainen ongelma ja katastrofi on myös mahdollisuus uudistua.
  6. Älä sovi sellaista asiaa, jota et uskalla puolustaa julkisesti. Opiskele jatkuvasti uutta, maailma muuttuu.
  7. Verkostoidu, muuallakin osataan, tiedetään ja oivalletaan. Virheistä ja epätäydellisyydestä opit.
  8. Älä luule olevasi korvaamaton. Kuntayhteisössäsi on voimaa, viisautta ja kyvykkyyttä.
  9. Tarkkaile alati toimintaympäristömme muutoksia. Ota ne huomioon päätöksenteossasi.
  10. Ole poliittisesti rohkea, päivitä jatkuvasti yhteiskunnallista ja kunnallista tilannekuvaa.

Aineettomien asioiden ja rahatalouden ulkopuolisen vaurauden, kuten luottamuksellisten ihmissuhteiden ja puhtaan luonnon merkitys on hyvinvoinnille lisääntynyt.Lisäpanostukset huolenpitotalouteen ja koulutukseen ovat investointeja hyvään tulevaisuuteen. Onko tässä muutoksien vuosikymmenellä valtuutetun oltava viisas ymmärtääkseen muutosvoimien paineita? Ja toisaalta, mikä on viisautta? Alan tutkijoiden mukaan viisaus on moniulotteista ja usein kätkettyä. Todellisuudessa jokaisessa ihmisessä on viisautta ja monia arjentaitoja selviytyäkseen tulevaisuuden haasteista ja muutoksista. Ei tarvitse olla kouluttautunut, sivistyssanoja viljelevä tai erikoisen luova ollakseen kyllin viisas. Tutkija Judith Gluckin on kehittänyt More-viisausmallin. Viisautta ovat elämänhallinta, pohdinta, arkiasioiden hallinta ja tunnetaidot. Tällöin elämänkokemukset ovat myös viisautta. Kunnanvaltuutettu; tee se, mikä on vallassasi tehdä. Luo hyvä tulevaisuus yhteisöllesi.

Markku J. Forss
Emeritus valtuuston puheenjohtaja

Jaa sivu