SavoGrow-kuntien kasvatus- ja perheneuvontapalvelun kokeilu

SavoGrow-kuntien alueella kokeillaan verkostomaista kasvatus- ja perheneuvontapalvelua

Ensi vuoden alussa SavoGrow-kuntien alueella käynnistyy verkostomaisen kasvatus- ja perheneuvontapalvelun kokeilu. Kokeilun tavoitteena on, että kaikki alueen lapset, nuoret ja perheet saavat tasalaatuisia ja oikea-aikaisia matalan kynnyksen kasvatus- ja perheneuvonnan palveluja. 

SavoGrown-alueeseen kuuluvat Pielavesi, Keitele, Tervo, Vesanto, Suonenjoki ja Rautalampi. Terveydenhuollon puolelta Kysterin Nilakan palvelualue ja Sisä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymä ovat myös kokeilun yhteistyöverkostossa mukana. 

Kokeilussa uusi tapa toteuttaa palveluja väljään asutulla alueella

SavoGrow-alueen kunnissa on käynnissä sote-johtamisen pilotti, joka on osa POSOTE20-rakenneuudistushanketta. Tarkoituksena on kehittää ja testata verkostojohtamisen mallia toisistaan kaukana olevissa alueen kunnissa väljään asutulla alueella. POSOTE20-rakenneuudistushanke päättyy vuoden 2021 loppuun ja verkostomaisen kasvatus- ja perheneuvonnan kokeilu toteutetaan ja rahoitetaan Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeen puitteissa.

Pilotin kohteeksi on valikoitunut kasvatus- ja perheneuvonta. Tarkoituksena on vahvistaa kasvatus- ja perheneuvonnan matalan kynnyksen tukea vanhemmuuteen ja perheen vuorovaikutukseen.  Kokeiluhankkeen tavoitteena on tukea tulevaa hyvinvointialuetta luomaan verkostomaisesti johdettu toimintamalli, jossa tuotetaan kasvatus- ja perheneuvonnan palvelut mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, tasavertaisesti ja oikea-aikaisesti. 

Yksi yhteydenottonumero ja yhtenäinen ammattilaisten verkosto helpottavat palveluun pääsyä

Kokeilussa mukana olevissa kunnissa käyttöön otetaan myös yksi yhteydenottonumero, missä selvitetään asiakkaalle parhaiten sopiva palvelu ja ohjataan hänet sen piiriin. Asiakkaille tämän tiivistyvän yhteistyön myötä koko verkoston resurssit ja osaaminen ovat tarvittaessa käytettävissä ja palveluihin pääsy pyritään tekemään mahdollisimman helpoksi.

Tähän asti alueen kunnat ovat järjestäneet kasvatus- ja perheneuvonnan palvelut joko omana toimintanaan, vastuukuntaperiaatteella tai ostopalveluna. Palvelujen piiriin pääsy ja palvelun sisältö ovat vaihdelleet asuinkunnasta riippuen. Erityisesti pienissä kunnissa haasteena on, että avoimiin paikkoihin ei ole saatu hakijoita. Se on lisännyt ostopalvelujen tarvetta ja sitä kautta myös kustannuksia.

Verkostomallissa ei kuitenkaan lähetetä asiakkaita säästösyistä kunnasta toiseen sinne, missä tekijöitä on, vaan erityisosaamista vaativissa tapauksissa olemassa olevia resursseja voidaan hyödyntää verkoston sisällä yli kuntarajojen.

Lisätietoja:

Anne-Leena Pellikka, projektipäällikkö
POSOTE20 Rakenneuudistus / SavoGrow Sote-johtamisen pilotti
anne-leena.pellikka@pielavesi.fi
040 665 6338