You are currently viewing Tiedote sote-uudistuksesta 11.8.2022

Tiedote sote-uudistuksesta 11.8.2022

15 vuotta valmisteltu sote-uudistus on Suomen historian yksi merkittävimmistä hallinnollisista uudistuksista. Vuoden 2023 alusta lukien vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyy kunnilta ja kuntayhtymiltä 21 hyvinvointialueelle.

Nykyisessä järjestelmässä palvelut on myönnetty alueellisten kriteerien perusteella, jolloin saatavuus ja palvelut ovat olleet eritasoisia. Uudistuksen tavoitteena on tavoitella yhdenvertaisia sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palveluja hyvinvointialueella asuville. 

Kuntalaiset saavat edelleen palveluita entiseen tapaan ja toistaiseksi tutuilta paikoilta.

Uudistuksessa terveys- ja sosiaalipalvelujen henkilöstö siirtyvät uudelle työnantajalle vanhoina työntekijöinä ja samoilla ehdoilla. Henkilöstön työtehtävät ja työyksiköt pysyvät alkuvaiheessa pääosin ennallaan ja myöhemmin tarkentuen.

Vuoden 2023 alusta alkaen kunnat tulevat olemaan hyvinvointialueiden vuokranantajia. Kunnan järjestämän perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalitoimen ja pelastustoimen käytössä olevat kunnan omistamat toimitilat siirtyvät vuokralle hyvinvointialueelle. Siirtymäkauden vuokrasopimus on voimassa vähintään kolme vuotta.

Asiakasruokia ei valmisteta enää kunnan keskuskeittiöllä, vaan ruokapalvelu siirtyy Servicalle. Koulun ja varhaiskasvatuksen ruokien valmistus jatkuu kunnan toimesta. Hyvinvointialueelle siirtyvän henkilöstön kanssa on käyty YT-neuvottelut.

Pesulan toiminta jatkuu toistaiseksi ennallaan ja pesula palvelee kaikkia pyykkihuoltoa tarvitsevia kuntalaisia. Sakupe pesee jatkossa Simolan palvelukeskuksen pyykit. Pyykkihuollon toteuttamistapaan tulee tarkentumista myöhemmin.