You are currently viewing Työllistämisen kuntalisä haettavissa!
Heinäseipäät Kuva: Tuomas Kuhmonen

Työllistämisen kuntalisä haettavissa!

Työllistämisen kuntalisä on työnantajalle myönnettävä tuki vesantolaisen työttömän henkilön työllistämisestä. Kuntalisällä kunta pyrkii vahvistamaan työllistämisen ja työllistymisen mahdollisuuksia.

Myöntämiskriteerit:

  • Kuntalisää voidaan myöntää yritykselle tai muulle yhteisölle, kuten yhdistykselle, säätiölle, rekisteröidylle uskonnolliselle yhteisölle, seurakunnalle tai kotitaloudelle, joka palkkaa vesantolaisen pitkäaikaistyöttömän henkilön, kun palkattava henkilö saa työmarkkinatukea ja on oikeutettu TE-toimiston myöntämään palkkatukeen.
  • Kuntalisää voidaan myöntää enintään 12 kuukauden ajaksi kerrallaan.
  • Työntekijän palkkauksen tulee perustua työsuhteessa sovellettavaan työehtosopimukseen.
  • Työntekijän viikoittaisen työajan tulee olla vähintään 18 tuntia viikossa.
  • Kuntalisää voidaan myöntää myös oppisopimuskoulutukseen.
  • Kuntalisän enimmäismäärä on 400 € kuukaudessa. Tuen määrä suhteutetaan palkattavan työntekijän työaikaan ja palkkaan. Kuntalisän ja TE-toimiston myöntämän palkkatuen kokonaismäärä ei voi ylittää työllistetystä työnantajalle aiheutuvia palkkakuluja (sivukuluineen).
  • Myönnetty kuntalisä maksetaan työnantajalle toteutuneiden todennettujen erillisellä tilityslomakkeella ilmoitettujen palkkakustannusten perusteella 1-3 kuukauden välein.

Kuntalisä on harkinnanvarainen ja määrärahasidonnainen tuki, jonka myöntämisestä päätetään aina tapauskohtaisesti. Kuntalisän myöntämisestä päättää työllisyysasioista vastaavan palveluohjaajan esityksestä kunnanjohtaja.

Kuntalisän myöntämiskriteerit vahvistetaan vuosittain, ja niihin tehdään tarvittavat muutokset mm. lainsäädännön tai toimintaympäristön muuttuessa.

Kuntalisää hakee työnantaja, ja sitä haetaan sähköisellä lomakkeella. Ennen tuen myöntämistä työnantajan tulee toimittaa kuntaan kopio työntekijän kanssa tehdystä työsopimuksesta sekä TE-toimiston mahdollinen päätös palkkatuesta. Mikäli kuntalisää haetaan oppisopimustyösuhteeseen, tulee työnantajan toimittaa kuntaan myös kopio oppisopimuspäätöksestä.

Työllistämisen kuntalisää haetaan sähköisellä hakemuksella täältä: Työllistämisen kuntalisä – Vesanto

Lisätietoja:

Työttömien tulevaisuuden taidot-hanke

Piia Kuusela, projektipäällikkö

piia.kuusela@vesanto.fi, 044 788 5413

Reea Peltokorpi, projektityöntekijä

reea.peltokorpi@vesanto.fi, 044 282 5584