LIIKUNTA JA ULKOILU

Vesannon kunnan liikuntatoimi

Kunnan liikuntatoimi edistää kuntalaisten omaehtoista liikkumista liikuntapaikoilla, liikuntareiteillä sekä osallistumalla erilaisten tapahtumien järjestämiseen. Vesanto-halli liikunta- ja kuntosaleineen sekä kentät ja liikuntapaikat ympäri kunnan aluetta ovat kuntalaisten käytössä joko vapaasti tai varatuilla vuoroilla, ilmaiseksi ja edullisin käyttömaksuin.

Sijainnit kunnan liikuntapaikkoihin löydät Lipas-karttapalvelusta. Liikuntapaikat sivulla on haku-kenttä, jolla saat kuntakohtaiset liikuntapaikat. 

Lainaa liikunta- ja harrastusvälineitä

Vesannon kirjastolla on lainattavissa välineitä liikuntaan ja muihin harrasteisiin.

Lainattavissa on mm. tasapainolauta, kahvakuula, kävelysauvat, vesijuoksuvyö, sykemittari, askelmittari, tarrapainot, lumikengät sekä veneilyliivejä (lasten kokoa).

Liikunnanohjaaja / fysioterapeutti Taru Ylönen koordinoi kunnan liikunnallista järjestöyhteistyötä ja kehittää liikuntaneuvontatoimintaa. Liikunnanohjaaja on tavoitettavissa pääsääntöisesti maanantaisin.

Taru Ylönen
Liikunnanohjaaja / fysioterapeutti
044 282 5593
taru.ylonen@vesanto.fi

Liikunnanohjaus ja liikuntaneuvonta

2021 Vesannon kunnan liikunnanohjauksesta vastaa liikunnanohjaaja-fysioterapeutti yhteensä 50% työajalla, joka jakautuu liikuntatoimeen 20% ja perusturvaan 30%. Liikuntatoimen resurssi vastaa siis käytännössä viikossa yhtä työpäivää, joka sijoittuu pääsääntöisesti maanantaille. Tämän resurssin puitteissa liikuntatoimessa koordinoidaan järjestöjen ym. vapaaehtoisten toteuttamaa liikuntatoimintaa ja kehitetään liikuntaneuvontaa, jonka käytännön toteutuksesta kunnassamme kuulette jatkossa lisää.

Miksi liikuntaneuvontaa? Alle 30% suomalaisista liikkuu terveyden näkökulmasta riittävästi ja monella päivä kuluu pääasiassa istuen. Liikkumisen vähäisyydellä ja pitkäkestoisella istumisella on todettu yhteys terveysriskeihin, jotka aiheuttavat sekä haittoja yksilölle että kustannuksia yhteiskunnalle. Liikunta on tehokas tapa ehkäistä useita sairauksia. Liikuntaneuvonnan toteutumiseksi kunnassa tarvitaan eri toimintatahojen sisäistä mutta myös tahojen rajat ylittävää yhteistyötä, esimerksiksi sosiaali-, terveys- ja liikuntatoimi. (Ikäinstituutti 2015, Muutostaliikkeella.fi.)

Liikuntaneuvonta on siis osa yksilön terveyden edistämisen prosessia. Kohderyhmänä ovat terveytensä ja hyvinvointinsa kannalta riittämättömästi liikkuvat. Liikuntaneuvonta on aina asiakaslähtöistä ja tavoitteena on asiakkaan motivoituminen liikkumaan itselle sopivalla ja mielekkäällä tavalla. Tärkeää on asiakkaan pystyvyyden tunteen vahvistaminen, omien vahvuuksien ja mahdollisuuksien tunnistaminen sekä liikunnan merkityksen ymmärtäminen. Liikuntaneuvonta mielletään eteneväksi ja tavoitteelliseksi prosessiksi, jossa yhteydenottotapa ja ohjauskertojen määrä sovitaan asiakkaan tarpeen mukaan. Liikuntaneuvonnassa asiakkaan kanssa pyritään asettamaan realistiset liikuntatavoitteet sekä tekemään konkreettinen suunnitelman liikkumisen ja aktiivisuuden lisääntymiseksi. Liikuntaneuvontaprosessin aikana ja jälkeen asiakas voi jatkaa omatoimista liikkumista tai hänelle voidaan etsiä sopivaa ohjattua liikuntatoimintaa. (Ikäinstituutti 2015, Muutostaliikkeella.fi.)

Lähteet
Ikäinstituutti. 2015. Mitä on liikuntaneuvonta?. https://www.voimaavanhuuteen.fi/liikuntaneuvonta/
Muutostaliikkeella.fi. Liikuntaneuvonta. https://www.muutostaliikkeella.fi/liikuntaneuvonta/

Hyödyllisiä linkkejä