You are currently viewing Vesannolle kehitteillä oma Purnausbotti!

Vesannolle kehitteillä oma Purnausbotti!

Vesannon kunta rakentaa yhteistyössä Savogrown Mukana-hankkeen kanssa kuntalaisia palvelevan Purnausbotin. Purnausbotin tavoitteena on luoda uusi kanava kehitysideoiden jakamiseen aiheesta päättäville henkilöille ja näin vähentää asioiden pallottelua. Purnausbotin avulla voi jättää kehitysidean tai korjaustoimenpiteen tietäen, että se kuullaan. Vesannon kunta kutsuukin nyt kaikki kuntalaiset mukaan rakentamaan tulevaisuuden kanavaa kehitysideoiden jakamiseen ja ratkaisemiseen.

”Purnausbotti” on Vesannon oma pilottikokeilu, jonka se kehittää yhdessä Mukana-hankkeen kanssa. Tarkoituksena on kehittää kuntia hyödyttävä palvelu, jossa kuntalaiset voivat tuoda esille epäkohtia ja ehdottaa niihin ratkaisua. Kyseessä on osallistamiseen perustuva toiminta, jossa kuntalaiset voivat vaikuttaa kunnan kehittämiseen matalalla kynnyksellä.  

Ensimmäisessä työpajassa toukokuussa käsiteltiin Purnausbotin sisältöä mahdollisten purnausten aiheiden näkökulmasta. Toisessa työpajassa opetellaan, kuinka rakennetaan ihmistä ymmärtävä botti sekä pohditaan tarkemmin, mitä Vesannolla halutaan botilla saavuttaa.

Tervetuloa kehittämään Purnausbottia ke 15.6. klo 17 eteenpäin Vesannon hirsikoululle.

Ennen Purnausbotin kehittämistyöpajaa on mahdollista tutustua hirsikoulun etätyötiloihin. Vesannon hirsikoululla on mahdollista tehdä etätöitä 6.6.-5.8. välisenä aikana Maaseudun uudet asumisratkaisut (MASU) -hankkeen etätyökokeiluna. Tiloihin on mahdollista tutustua kahvikupposen ääressä ke 15.6. klo 16.30-17.00, jolloin tiloissa avoimet ovet. MASU-hanketta rahoittaa Kehittämisyhdistys Mansikka ry (Leader Mansikka) EU:n maaseuturahastosta.