Vesannon hirsikoulu Bauhaus 2022 – kilpailuun

Vesannon kunta osallistuu uudella hirsikoulu -hankkeellaan Euroopan laajuiseen Bauhaus Awards 2022 -kilpailuun, esimerkkinä innoittavasta, kauniista, kestävästä ja osallistavasta hankkeesta, joilla vastataan taloudellisen, sosiaalisen tai fyysisen tilanteensa vuoksi erityistä ja kiireellistä huomiota tarvitsevien alueiden, yhteisöjen ja yksilöiden tarpeisiin.

Bauhausista voi tulla vesantolaiselle tai suomalaiselle mieleen kauppaketju, mutta tässä Bauhausissa on kyse merkittävästä, kansainvälisestä kilpailusta. 

Ennen ensimmäistä maailmansotaa Saksassa perustettu taide- ja arkkitehtuurikoulu, Bauhaus (Staatliches Bauhaus), on vaikuttanut olennaisesti moderniin suunnitteluun. Nyt Euroopan komission Uusi eurooppalainen Bauhaus -aloite (New European Bauhaus, NEB) pyrkii tuomaan taiteen, kulttuurin, sosiaalisen osallisuuden, tieteen ja teknologian näkökulmat mukaan kauniiden, kestävien ja osallistavien ympäristöjen rakentamiseen.

Uuden eurooppalaisen Bauhausin suunnitteluvaihe käynnistettiin tammikuussa 2021 ja vuoden aikana järjestettiin ensimmäinen ideakilpailu, jossa etsittiin hyviä Bauhausin ideologian mukaisia esimerkkejä. Kuluvana vuonna järjestetään uudestaan neljään eri temaattiseen toimintalinjaan keskittyvä kilpailu, jossa etsitään jo toteutettuja hankkeita tai nuorten ideoita hankkeille. Teemojen yhdistävät arvot ovat kestävyys, estetiikka ja osallisuus.

Vesannon hirsikoulu on ollut jo suunnitteluvaiheesta lähtien valtavirrasta poikkeava hanke, jossa kestävyys ja loppukäyttäjien tarpeet on huomioitu erityisesti. Hirsikoulu tuo esiin suomalaisen koulutuksen parhaita puolia ja antaa erinomaisen esimerkin, miten maaseutualueiden elinvoimaisuuteen voidaan panostaa asukaslähtöisesti. Rakennus on myös esimerkki ympäristöystävällisestä rakentamisesta, joka kunnioittaa suomalaista puurakentamista ja edesauttaa hiilineutraaliustavoitteessa.

Neljästä kilpailusarjasta, hirsikoulu osallistuu ”Kipeimmin muutosta kaipaavien alueiden ja ihmisten priorisointi” -sarjaan, joka tukee ajatusta hirsikoulusta, ei vain oppimisympäristönä, mutta yhteisöllisyyden mahdollistajana Vesannolla.

Kilpailussa voittajatahot saavat rahapalkinnon lisäksi näkyvyyttä hankkeelle ja hankealueelle. Yleisön suosikki valitaan äänestämällä. Kilpailuun osallistumalla saadaan tuotua esille alueen ilmastoviisaita tekoja myös suuremmalle yleisölle. Kilpailun tulokset ratkeavat toukokuussa 2022. Lisää kilpailusta löytyy Euroopan komission verkkosivuilta: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fi/IP_22_347

Jaa sivu