Vesannon järjestöavustushaku avautuu

Vesannolla jaetaan tänä vuonna reilusti edellisvuosia suurempi potti järjestöavustuksia!

Järjestöavustusten konaissumma kasvoi viime vuoteen verrattuna 33% ollen nyt 20 000€.

Järjestöt voivat hakea toiminnalleen avustusta pohjautuen toimintasuunnitelmaansa. Erillisiä ohjauspalkkioita ei makseta. Avustukset tulevat haettavaksi kahdessa erässä. Ensimmäinen haku käynnistyy huhtikuussa ja toinen syyskuussa. Kaikki avustukset käsitellään vapaa- aikatoimen työryhmässä. Päätöksen järjestöavustuksista tekee hyvinvointi- ja viestintäjohtaja työryhmän esitysten pohjalta. Tarkat avustusten hakuajat ilmoitetaan kunnan verkkosivuilla sekä facebookissa Vesannon kunta- sivulla.

Avustuksia voivat hakea vesantolaiset järjestöt, yhdistykset sekä ryhmät, jotka järjestävät toimintaa vesantolaisille matalalla kynnyksellä (ks. tarkennukset avustustyypeittäin). Toiminnan tulee olla avointa kaikille. Avustettava toiminta tulee olla suunnattua pääsääntöisesti vesantolaisille.

Avustuksia on viittä eri tyyppiä:

 • Tapahtuma-avustus: Vesantolaiselle yhdistykselle, järjestölle tai ryhmälle, joka järjestää tapahtuman Vesannolla. Tapahtuman tulee olla kaikille avoin.
 • Kylien kehittämisavustus: Vesannon kylille (esim. nuorisoseura, kyläyhdistys, kylän aktiivit) kylän yhteisten tilojen (kylätalo) tai esim. uimapaikan/ latujen kehittämiseen.
 • Kohde avustus: Vesantolaisille yhdistyksille tai järjestöille, jotka järjestävät toimintaa Vesannolla. Kohde avustusta voi käyttää hankintoihin, jotka tukevat yhdistyksen kuntalaisille järjestettävään toimintaan. Avustusta voi saada enintään puolet kokonaishankinnasta.
 • Yleisavustus: Vesantolaiselle yhdistykselle tai järjestölle, joka järjestää toimintaa Vesannolla. Toiminnan tulee olla maksutonta ja avointa kaikille.
 • Matka- avustus: Vesantolaisille yhdistyksille tai järjestöille. Max 150€/ matka.

Avustukset arvioidaan laadittujen kriteerien perusteella. Järjestöjä pyydetään kuvaamaan, mihin haettava avustus kohdennetaan ja miten kriteerit näkyvät toiminnassa. Ohjauspalkkioiden jäädessä pois pyydetään järjestöjä kuvaamaan myös sitä, kuinka usein toimintaa järjestetään ja montako ohjaajaa toimintaan tarvitaan. Järjestöt tilastoivat toiminnan kävijämäärät ja tiedottavat ne raportoinnin yhteydessä. Kunta ilmoittaa tilastotietoja edelleen mm. Teaviisarin aineistoksi.

Kriteerit avustusten myöntämiselle:

 • Toiminnan avoimuus kaikille kuntalaisille
 • Harrastustoiminnan monipuolisuus ja määrä
 • Kunnan hyvinvointitavoitteiden edistäminen
 • Toiminnan tavoittavuus (kuinka paljon ihmisiä toimintaan osallistuu)

Hakemuksen liitteet:

 • Toimintasuunnitelma
 • Talousarvio

Hakijat toimittavat kauden päätteeksi raportin toiminnasta, joka sisältää:

 • Toimintakertomus edellisvuodesta
 • Tilinpäätös edellisvuodesta
 • Kuvaus miten avustus hyödynnetty
 • Tilastot kävijämääristä (montako naista/miestä keskimäärin toimintaan osallistui toimintakerroilla
 • Jos raportteja ei ole toimitettu uusia avustuksia ei voida myöntää

Linkki avustushakuun avautuu 2.4 ja on auki 21.4 asti.

Linkki:

https://link.webropolsurveys.com/S/E4D005111027F90B

Lisätietoja

Anne Jäntti

Hyvinvointi- ja viestintäjohtaja

044-2825588

anne.jantti@vesanto.fi

Tai

Vesanon kirjasto puh. 040 714 3323

Jaa sivu